Ledare SKOGEN nr 4

Rösta först, tjata sedan

29 april Gå inte tillbaka till soffan när du har röstat i valet i juni, uppmanar Johan Larsson i sin ledare i senaste numret av SKOGEN. Var i stället en jobbig typ som uppvaktar både de folkvalda och de intresseorganisationer som verkar – eller borde verka – nere i Bryssel.

Valet till Europaparlamentet är när du läser detta bara en dryg månad bort. Jag tycker det är svårt att veta vem jag ska rösta på, något som jag inte är ensam om. Farhågan med det är att om det är svårt att veta hur man ska rösta kan man bli osäker och blir man osäker kanske man inte röstar.

Om du upplever att du känner dig trygg med var våra partier står i de skogliga frågorna har du åtminstone ett ämnesområde du kan bocka av på listan.

Om skog är den viktigaste frågan i valet eller inte är upp till var och en att avgöra, men i och med dess påverkan på klimat, biologisk mångfald, energi med mera anser jag personligen att den bör värderas högt. Därför har vi på SKOGEN försökt bena ut och bett samtliga riksdagspartier att redovisa sin inställning när det gäller de skogliga frågorna. Vi ställde fem frågor och fick spännande uttalanden och ställningstaganden – läs själv, vi publicerar svaren från ett parti om dagen från och med i dag.

Jag hade stora förhoppningar på den sista frågan vi ställde – hur de svarat får ni läsa själva! Här kan du läsa frågorna – och svaren från det första partiet av åtta.

Många frågar sig – och kanske även misströstar om – huruvida vi från svenskt håll faktiskt kan påverka beslut i EU, oavsett om vi är valda politiker, medlemmar av intresseorganisationer eller privatpersoner. För att lära oss mer om beslutsgången bad vi en av Sveriges ledande EU-kommentatorer, Ylva Nilsson, berätta hur det funkar – och om det faktiskt finns möjligheter att göra sin röst hörd även mellan valdagarna.

Och det gör det, enligt henne, men man måste vara med tidigt i processen. Vilket svenska politiker och organisationer ibland är dåliga på. Lärdomen är därför att det kan löna sig att uppvakta politiker och olika organisationer för att de ska engagera sig – att vara tjatig och rent av lite jobbig!

Ylva Nilssons artiklar ur det senaste numret kommer att publiceras här på skogen.se under veckan.

Några av de svenska intresseorganisationerna som redan i dag är aktiva i Bryssels korridorer berättar i nya numret hur de bär sig åt för att göra sina röster hörda och knyta viktiga band i maktmaskineriet. De artiklarna kommer här på webben i nästa vecka.

Vi är lyckligt lottade att vi faktiskt har demokrati och möjlighet att påverka och demokratin fungerar bäst ju högre valdeltagandet är. Min möjlighet att påverka kommer jag inte försitta och jag utmanar dig att göra detsamma: Upp och hoppa, gå och rösta på den eller de som du anser kan föra din talan på bästa sätt.

Det är nu vi kan påverka hur svenskt skogsbruk ska se ut i framtiden. Hur vi kan bidra till mindre klimatpåverkan och högre biologisk mångfald med fortsatt välstånd. Gör din röst hörd, alla röster behövs!

Johan Larsson, chefredaktör
Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb