Röjande kock ger råd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
MÅNGSIDIG. Göran Ellingsson är ny skogsrådgivare hos Norrskog i Strömsund i Jämtland. Som flitig mångsysslare uppskattar han variationen.

Under hösten började Göran Ellingsson som skogsrådgivare baserad på kontoret i Strömsund. Det innebär att han för första gången på länge har ett jobb. Ett, bara. Vanligtvis har han nämligen minst två. Göran har länge jobbat dels som ­röjningsentreprenör i familjeföretaget under bar­marks­säsongen, dels som kock på Svenska turistföreningens fjällstationer på vintern. 
Dess­utom har han läst in en kandidat om skogens skötsel och användning vid Linnéuniversitet.
–Jag tycker om variation och det är varierade frågor som kommer upp ute hos skogsägarna, säger han. 

Annons
Annons

Göran EllingssonGöran EllingssonMånga ärenden handlar om skogsbruksplaner. Det kan vara en markägare som vill göra en för första gången eller någon som vill genomföra åtgärder enligt planen.
– Jag är imponerad av hur nogggrant många faktiskt ­följer sin skogsbruksplan.

Som ”gammal” röjnings­entreprenör klappar hans hjärta lite extra för just röjning.
– Det är så viktigt nu när omloppstiderna är kortare. Röjning får upp timmer­dimensionerna och kan dess­utom ge plusnetto redan vid förstagallringen. Vid andragallringen kan man ta ut ­timmer. Att inte röja blir dyrt för skogsägaren, säger han.

Han tycker extra mycket om att jobba för en arbetsgivare som gynnar hans hembygd.
– Virket som vi köper från skogsägarna kommer till Norrskogs industrier som ger arbetstillfällen och skatte­intäkter till kommunen. Det känns riktigt bra, säger han.

FAKTA / GÖRAN ELLINGSSON
Aktuell: Började hos Norrskog som skogsrådgivare i oktober.
Ålder: 43 år.
Bor: Sporrsjönäs, mellan Remsle och Strömsund.
Utbildning: Kockskola. Har en kandidat­examen i skog- och träteknik från Linnéuniversitet.
Yrkesbakgrund: Jobbat med röjning i familjens skogsentreprenörsföretag. Under vintern kock på stationer i fjällen.
Fritidsintressen: Jakt, fiske, skoteråkning.
Dold talang: Inte dold direkt, men jag kan nog förvåna med min matlagning ibland.
Framtidsplaner: Funderar på att skaffa en jakthund, gärna en finsk spets.

SKOGEN 12/2018

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Annons