Röj försiktigt i betesmarkerna

7 maj 2010 Undvik att skapa en jämn fördelning av träd. En mosaik av öppnare partier och träddungar är att föredra.

Det är ett av de råd som Jordbruksverket och Skogsstyrelsen går ut med till markägare som röjer betesmarker.

Under 2008 och 2009 infördes nya regler för hur mycket träd och buskar som får finnas om betesmarken ska vara berättigad till gårdsstöd. 50-trädsregeln leder till att markerna röjs, men Jordbruksverkets uppföljning visar att en stor del av röjningarna blir fel ur miljösynpunkt och onödigt kraftiga. Exempelvis har grova ekar huggits ner.

Spara grova träd, hålträd och blommande träd, uppmanar verket. Och spara död ved — både träd som ligger ned och döda träd som fortfarande står upp.
Tillsammans med Skogsstyrelsen drar Jordbruksverket nu i gång en utbildningskampanj till entreprenörer och lantbrukare. Utbildningsmaterial ska vara klart till sommaren.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb