Riskfritt sprida aska i skogen

1 oktober 2007 Risken för negativa effekter på markkemin är liten när pelleterad aska och grönlutslam från massabruken sprids i skogsmark.

Askan från bark som har använts för energiproduktion i massaindustrin och grönlutslam är två restprodukter med bra näringsinnehåll som är lämpliga att återföra till skogen.

Om askan och grönlutslamet pelleteras dämpas den snabba pH-ökning i marken som annars kan uppstå. Pelletering gav
också en långsammare utlakning, vilket förlänger effekten i marken. Värmebehandling ökar stabiliteten och renar restprodukter med höga halter av tungmetaller. Det visar Caroline Rothpfeffer i en avhandling från SLU.

I jakten på vedråvara blir det vanligare att hela träden tas tillvara. Uttaget öka risken för att marken utarmas på näring och blir försurad. Problemet kan motverkas om restprodukter från skogsindustrin återförs till skogen.

Grönlutslamm består av aska från rester av veden som inte används till pappersmassa och rester av kokkemikalier som inte kan återvinnas till 100 procent.

Resultaten presenteras vid en disputation på SLU i Ultuna den 4 oktober.

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb