”Risk för sjunkande virkespriser”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild.
Virkesprisindikatorn fortsatte ner under augusti månad. ”Skogsägare som planerar att  avverka eller gallra i närtid gör klokast i att säkra prisnivåerna", kommenterar Virkesbörsen.

Virkesbörsens indikator för virkespriser (se faktaruta) sjönk till 100,44 i augusti jämfört med juli som landade på 100,61.

Annons
Annons

”Bakom nedgången låg en bred försvagning av underliggande index där Inköpschefsindex i USA noterade en kraftig nedgång och indikerar nu att ekonomin krymper i USA. Det gör att sannolikheten för ytterligare prissänkningar på virke har ökat något", skriver Virkesbörsen i en kommentar.

Virkesprisindikatorn har uppvisat en nedåtgående trend sedan sommaren 2018. Det gör att sannolikheten för sjunkande priser på den svenska virkesmarknaden har ökat, menar man.

”Skogsägare som planerar att  avverka eller gallra i närtid gör klokast i att säkra prisnivåerna så snart som möjligt medan skogsägare som inte har lika bråttom skulle kunna avvakta den vidare utvecklingen”; skriver Virkesbörsen.

Här kan du läsa virkesprisindikatorn

Fakta: Indikatorn beräknas genom att summera samtliga underliggande index procentuella förändring jämfört med föregående månad och addera värdet av Virkesprisindikatorn den föregående månad. Uppgifter som tas med: oljepriset, exportprisindex för papper och massa respektive trävaror i Sverige, nybyggnation av villor i USA, inköpschefsindex i USA och Sverige, barometerindikator för bygg, sågverk samt massa- och pappersindustri från Konjunkturinstitutet, sentiment index från EU.

 

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons