VARNING.

Risk för plantbrist i vår

13 november 2018 Nästa år kan plantskolorna få svårt att möta efterfrågan till vårplanteringen. Beställ dina plantor så snart som möjligt, råder Södra skogsplantor.

Risk för plantbrist i vår

Sommarens extremväder gör att efterfrågan på skogsplantor nu är större än normalt. 
Flera faktorer spelar in. Långvarig brandrisk ledde till att markberedningar och planteringar fick skjutas upp. Det gjorde i sin tur att många plantor inte kom i marken i tid utan fick kasseras. 

Dessutom blev behovet av hjälpplantering större på grund av torkan.
Samtidigt har flera plantleverantörer i andra europeiska länder fått problem. De producerar till stor del sina plantor på friland och vissa har drabbats av torka, andra av översvämningar.
– Om jag skulle plantera till våren skulle jag beställa så snart som möjligt. Den som väntar riskerar att få ett mindre urval att välja bland. Är man ute i sista stund är risken stor att man inte får några alls, säger Johan Jonsson som är chef på Södra skogsplantor.

Läs mer i SKOGEN 10/2018.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt – som prenumerant eller lösnummer

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb