Risk för plantbrist i vår

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
plantskola
Foto: Stefan Örtenblad/SKOGENbild
VARNING. Nästa år kan plantskolorna få svårt att möta efterfrågan till vårplanteringen. Beställ dina plantor så snart som möjligt, råder Södra skogsplantor.

Sommarens extremväder gör att efterfrågan på skogsplantor nu är större än normalt. 
Flera faktorer spelar in. Långvarig brandrisk ledde till att markberedningar och planteringar fick skjutas upp. Det gjorde i sin tur att många plantor inte kom i marken i tid utan fick kasseras. 

Annons
Annons

Dessutom blev behovet av hjälpplantering större på grund av torkan.
Samtidigt har flera plantleverantörer i andra europeiska länder fått problem. De producerar till stor del sina plantor på friland och vissa har drabbats av torka, andra av översvämningar.
– Om jag skulle plantera till våren skulle jag beställa så snart som möjligt. Den som väntar riskerar att få ett mindre urval att välja bland. Är man ute i sista stund är risken stor att man inte får några alls, säger Johan Jonsson som är chef på Södra skogsplantor.

Läs mer i SKOGEN 10/2018.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Nationella nyckelbiotopsinventeringen upphör

  I riksdagens budgetunderlag saknas pengar till en landsomfattande nyckelbiotopsinventering vilket gör att den nu upphör, meddelar Skogsstyrelsen. Även anslaget som ska ersätta skogsägare vid skydd av skog minskas kraftigt.
 • Annons
 • Ny mässa har fokus på skogsmaskiner

  Nu lanserar Maskinleverantörerna en mässa med fokus på maskiner och utrustning för storskaligt skogsbruk.
 • ”Träbyggande snabbar upp klimatkampen”

  DEBATT  Med tanke på det växande klimathotet och en byggsektor med enormt stort klimatavtryck måste omställningen till hållbart byggande gå snabbare. Både lösningen och kapaciteten finns om vi väljer trä som byggnadsmaterial– naturens klimatsmarta svar på betong, skriver Mikael Eliasson, Svenskt Trä.
 • Annons
 • Lär känna en grangeneral 

  Grangeneral, huggnings- eller PR-ansvarig.  Bakom titlarna finns jägmästarstudenter som enligt traditionen säljer julgranar i Stockholm. Här kan du lära känna dem.
 • Många fåglar i produktionsskogen

  En ny undersökning visar att vissa fågelarter som förknippas med äldre skog och höga naturvärden är vanliga i produktionsskogar.
 • Annons