Riksdagsmotion vill se hjortskadeinventering

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
viltbetesskador
Barkgnag på gran efter kronvilt. Foto: Mattias Westerberg/SKOGENbild.
Riksdagsledamot Johan Hultberg (M) har lämnat in en riksdagsmotion om behovet av en nationell inventering av betesskador orsakade av hjort. 

Bakgrunden. uppger han, är de stora förluster som viltbete orsakar skogsnäringen samtidigt som inventeringsmetoderna behöver utvecklas.
”Idag inventeras skadorna främst genom älgbetesinventeringen Äbin. Den inventeringen är, som namnet avslöjar, dock främst just en älgbetesinventering. Inventeringsmetoden missar i stor utsträckning skador orsakade av hjort. Detta eftersom hjort ofta gnager bark i äldre skog vilket inte inventeras i Äbin som istället inventerar skadorna i ungskog. Regeringen bör därför ge Skogsstyrelsen i uppdrag att ta fram en hjortskadeinventering”, skriver han i sin motion.
Idén till motionen fick han av en artikel i tidningen SKOGEN samt genom synpunkter från drabbade skogsägare.
– Av artikeln förstod jag att det finns ett embryo till en modell för inventering men att det inte finns några beslut tagna om att gå vidare med en nationell inventering, därav min motion, berättar Johan Hultberg.
Exakt när den kommer att behandlas vet man ännu inte.
– Men motionerna om skogspolitiken brukar behandlas i ett samlat motionsbetänkande på våren, mellan februari och april. Jag gissar att det blir så också detta riksdagsår, säger han.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Så bekämpas barkborre i reservat

  I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.
 • Annons
 • Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

  Kategorier: jämställdhetsarbete, SLU
  En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.
 • Reservatsbildning – här är råden

  Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.
 • Annons
 • Tips vid oväntade intäkter

  Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
 • Mer pengar till regionala skogsstrategier

  Landets 21 län får dela på ett extra anslag på 2,5 miljoner kronor för att arbeta med regionala skogsstrategier.
 • Annons