Riklig och tidig ankomst av barkborren

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild. Angrepp av granbarkborren.
De är ovanligt många och tidiga. Årets första rikstäckande svärmningsövervakning av granbarkborren ger dystert besked.

Fångsten i Skogsstyrelsens barkborrefällor på 18 platser i landet är ovanligt riklig.

Annons
Annons

– Det har varit en varm och torr inledning på våren, något som gynnar skadeinsekten. Precis det vi inte behövde. Kanske är detta början på det värsta scenario vi räknat med där angreppen kan bli sex gånger så stora som förra årets rekordsommar. Det är oroande, säger Gunnar Isacsson, ekolog och Skogsstyrelsens expert på skadeinsekter, i ett pressmeddelande.

På 18 orter över Sverige finns fällor utsatta för att följa svärmningens faser i olika delar av landet. Årets första fångster har nu gjorts, främst i södra och mellersta landet. De visar att de första granbarkborrarna krupit fram rekordtidigt men också i stort antal. I samtliga fällor som inrapporterats är fångsterna både större och tidigare än förra året då skadeinsekten förstörde 3-4 miljoner kubikmeter skog.

Den torra inledningen på våren innebär värsta tänkbara start för årets säsong som kan innebära uppemot sex gånger så omfattande angrepp i år, enligt Skogsstyrelsen.

Huvudsvärmningen väntas komma i gång vid nästa större värmebölja under maj och då kommer det vara betydligt fler granbarkborrar i fällorna.  

– Redan nu kan man hitta angrepp på färska vindfällen och från och med mitten av maj kommer det också gå att se angreppen. Skogsägaren behöver ha koll på var de nya angreppen är och se till att få ut de träden. Då följer granbarkborrarna med ut ur skogen. Se till att kolla var fjärde vecka hela sommaren eftersom det sannolikt kommer bli svärmningar kontinuerligt i år, säger Gunnar Isacsson.

Så hittar du nya angrepp:

 • Sök efter borrmjöl på marken nedanför granen. Ser ut som ljust  kaffepulver.
 • Titta efter kåda som granen använder som försvar mot granbarkborren. Det blir som tårar på stammen. 
 • Torra gröna barr på marken som granen har tappat kan vara tecken på angrepp.
 • Titta efter avfläkt bark högt uppe på stammarna, under den fortfarande gröna kronan.
 • Under barken kan du titta efter granbarkborrens gångar.
 • Fortsätter värmen och torkan under sommaren lär det återigen bli en andra generation som förvärrar läget ytterligare. Källa: Skogsstyrelsen
Publicerad:
 • Emil blev mästare i skotarkörning

  Emil Sundberg 17 år från Vårgårda vann skol-SM i skotarkörning.
 • Annons
 • Skogforsk blir kvar i Sävar

  Kategorier: Skogforsk, Norrbotniabanan
  Norrbotniabanans sträckning drabbar inte Skogsforsk försöksstation i Sävar. Det står klart efter Trafikverkets beslut.
 • ”Var fjärde avverkning kan stoppas”

  Var fjärde avverkning i nordvästra Sverige riskerat att stoppas med Skogsstyrelsens nya metod för att inventera nyckelbiotoper, enligt LRF.
 • Annons
 • Skogsbruk i Laos

  Här byggs välfärd med hållbart skogsbruk

  BELÖNAD. I Laos får degraderad skogsmark nytt liv. Guldkvistbelönade jägmästaren Martin Forsén är vd för det svenska bolaget bakom idén, Burapha Agro-Forestry.
 • ”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”

  DEBATT. Det fanns en gång en tid då bevarandet av nyckelbiotoper, våra allra mest skyddsvärda skogar, var något att vara stolt över i det svenska skogsbruket  Idag har nyckelbiotoperna istället blivit ett skällsord och ett politiskt slagträ. Men det finns en oprövad väg framåt, skriver flera företrädare för naturvårdsorganisationer.
 • Annons