Resultattapp för Södra

16 februari Södras rörelseresultatet föll kraftigt under 2023. Utdelningen till medlemmarna minskar, men dess andel av vinsten ökar.

Resultattapp för Södra
Omvärldsläget har gjort det än tydligare att vår strategiska inriktning är nödvändig och rätt, säger vd Lotta Lyrå. Foto: Alexander Hall.

Rörelseresultatet landade på 2,2 miljarder att jämföras med 7,8 miljarder kronor för det starka året 2022, alltså ett fall med 70 procent.

Nettoomsättningen sjönk till 28,9 miljarder kronor från föregående års 33,4 miljarder, motsvarande en minskning med 13 procent.

Södras styrelse föreslår att två tredjedelar av resultatet ska delas ut till medlemmarna. Det är en större andel än tidigare men summan på närmare 1,5 miljarder kronor är ända knappt hälften av förra årets rekordutdelning. Den genomsnittliga utdelningen per medlem föreslås bli 28 478 kronor.

Södra skriver i sin bokslutskommuniké att prisutvecklingen för trävaror har varit turbulent under året. Inledningsvis var priserna högre än planerat men sjunkande under andra halvåret på grund av den svagare byggkonjunkturen

Nyligen meddelades planerade personalminskningar och omflyttning av produktion för att uppnå stordriftsfördelar inom just Södra Wood, där såg-och träförädlingsverksamheterna ingår.

Massamarknaden har inte samma konjunkturkänsliga profil som sågade trävaror, fortsätter Södra. Efterfrågan på pappersmassa har stärkts på alla kontinenter i slutet av året men är inte ännu på en hög nivå. I kombination med minskad massakapacitet globalt har det ändå lett till en förbättrad marknadsbalans, enligt kommunikén.

I en presskommentar säger vd och koncernchef Lotta Lyrå att hon kan konstatera att Södra gör ett stabilt resultat i en utmanande tid.

– Vår tyngdpunkt ligger på att stärka konkurrenskraften genom ökad effektivitet, ökning av förädlingsvärdet av våra produkter och göra mer av den råvara vi har. Omvärldsläget har gjort det än tydligare att vår strategiska inriktning är nödvändig och rätt, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb