Resultatminskning för Södra

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Södras rörelseresultat för fjolåret blev 891 miljoner kronor vilket var en minskning med 65 procent jämfört med föregående år.
Nettoomsättningen 20 351 miljoner kronor innebar en minskning med 12 procent. Huvudprodukterna, avsalumassa och sågade trävaror, ökade visserligen i volym men lägre prisnivåer påverkade omsättningen negativt för 2020.
Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till två procent, en minskning med tio procent. Soliditeten, 57 procent, visade endast en marginell minskning jämfört med året innan.
 
Styrelsen föreslår en vinstdelning till medlemmarna på 598 miljoner kronor, motsvarande 80 procent av rörelseresultat före skatt.
 
– Året har präglats av osäkra och omvälvande förutsättningar i världen, vilket har påverkat marknaden negativt och lett till en resultatminskning. Det har varit utmanande för oss och våra skogsägande medlemmar. Vårt främsta fokus har varit att värna hälsan för medarbetare, medlemmar, entreprenörer och kunder. Men även om vi nu är i ett tuffare finansiellt läge än tidigare, så står Södra starkt, säger vd och koncernchef Lotta Lyrå.
 
– Vår produktion har legat på en stabil nivå under året och efterfrågan på huvudprodukterna är god. Det visar också styrelsens förslag på vinstdelning till våra medlemmar och ägare: 598 miljoner kronor. Det är väl avvägt mot bakgrund av våra resultat och långsiktiga mål, säger Peter Karlsson, CFO på Södra.
 
Under 2020 fortsatte också Södras investeringar i den nya anläggningen för korslimmat trä. Fabriken, med en produktionskapacitet på cirka 100 000 kubikmeter, planeras att starta första halvåret 2022.
 
Vinstdelningen består av:
 • Utdelning på virkesleveranser: 411 miljoner kronor  (motsvarande åtta procent)
 • Utdelning på insatskapital: 98 miljoner kronor (motsvarande två procent)
 • Insatsemission: 89 miljoner kronor (motsvarande fem procent)
 
Publicerad:
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons
 • Virkesrik vinteravverkning i Skogspodden

  Nu är avsnitt 76 av Skogspodden ute. Där pratar man om en vinteravverkning som överraskade.
 • Historiskt resultat för Vida

  Kategorier: Vidas resultat 2020
  God efterfrågan på sågade trävaror gjorde 2020 till ett rekordår för Vidakoncernen.
 • Annons