Resultatdipp för Setra

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Setra
Träindustriföretaget Setras resultat på 8 miljoner kronor för 2019 innebar en minskning med drygt 300 miljoner jämfört med året innan.

Marknadsförhållandena har kraftigt försämrats under 2019 och det ser fortsatt utmanande ut för inledningen av 2020, skriver Setra i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

”Setra redovisar för det fjärde kvartalet ett negativt rörelseresultat på 87 miljoner kronor. Resultatet är främst hänförlig till lägre försäljningspriser i kombination med lägre produktionsvolym”,  kommenterar Katarina Levin, Setras nya vd.

Kassaflödet från den löpande verksamheten 2019 uppgick till 179 miljoner kronor att jämföras med 426 året innan.  Den finansiella nettoskulden uppgick till 403 miljoner vid årets utgång (2018 var skulden -121 miljoner kronor). Det  innebär att nettoskuldsättningsgraden ökat från -8 procent till 28 procent. 

Mot bakgrund av bolagets finansiella ställning föreslås ingen utdelning till aktieägare, skriver Setra.

Nyckeltal*

okt-dec (3 mån)

 

jan-dec (12 mån)

 

 

2019

2018

 

2019

2018

Nettoomsättning, Mkr

1 002

1 155

 

4 264

4 480

Rörelseresultat, exkl. engångsposter, Mkr

-89

68

 

24

355

Rörelseresultat, Mkr

-87

23

 

8

310

Resultat efter skatt, Mkr

-82

-1

 

-10

230

Rörelsemarginal, exkl. engångsposter, %

-8,9

5,9

 

0,6

7,9

Avkastning på operativt kapital, %, 12 mån

 

 

 

0,5

21,6

Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr

54

108

 

179

426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad:
 • Höjda sågtimmerpriser i hälften av kommunerna

  Massavedspriserna sänktes i flera regioner medan sågtimmerpriserna höjdes i i 139 av landets 290 kommuner. Så summeras september av Virkesbörsen.
 • Annons
 • Fredrik Munter

  Utdelning kan utebli

  MELLANSKOG. Pandemin satte stopp för den utlovade vinst­delningen till medlemmarna, men en ny timmerpremie är ett led i arbetet för ökad medlemsnytta i landets kanske besvärligaste virkesområde.
 • Fjällnära ersättningsärenden prioriteras

  Skogsstyrelsen lovar att skyndsamt slutföra hundra pågående ersättningsärenden rörande fjällnära skog.
 • Annons
 • Matts Rolander

  Hållbar skog – bra reklam

  På brandområdet i Västmanland växer det nu så det knakar och Matts Rolander som är Skogsstyrelsen regionala viltsamordnare i Svealand ser ett stort röjningsbehov i tallungskogen. 
 • ”Skogsindustrin föröder svensk natur och våra barns framtid”

  "Skogsindustrierna och politikerna uppvisar en brist på helhetssyn. Det är bråttom att rädda vår natur. Den siste november ska skogspolitiska utredningen lämna sitt betänkande", skriver Peter Lindgren på DN:s insändarsidor och ger förslag på åtgärder.
 • Annons