Lättnader i svinpestzon

22 februari Nu lättar restriktionerna i den så kallade svinpestzonen. För skogsbruket innebär det att vissa åtgärder tillåts, men bara i ytterområdet, meddelar Jordbruksverket.

Lättnader i svinpestzon
Genrebild: Le Carlsson, SKOGENbild.

Svinpestzonen i Västmanland är sedan en tid uppdelad i ett kärnområde och ett ytterområde. För allmänheten är det omgående tillåtet att röra sig fritt till fots, och med cykel eller häst, i bägge områdena.  

Det är också tillåtet att jaga annat än vildsvin, förutsatt att jakthund är kopplad.

För skogsbrukets del gäller lättnader i ytterområdet. Där tillåts nu virkesuttag, slutavverkning och plantering. Det är dock fortsatt förbjudet även i ytterområdet med förstagallring och röjning av ungskog. 

I kärnområdet råder fortsatt totalförbud mot skogsbruk.

–  Förbudet mot att bedriva skogsbruk i kärnområdet finns kvar utifrån den risk som ändå finns för att smitta kan finnas kvar i eventuella kadaverrester. Att vi inte kan tillåta alla skogsbruksåtgärder i ytterområdet beror på att det fortfarande pågår smittskyddsavlivning. För att inte störa bekämpningen och för att minimera störningar av vildsvinens rörelsemönster är vissa åtgärder därför fortsatt förbjudna även där. Av samma skäl är det viktigt att man vistas på ett ansvarsfullt sätt i skogen i hela den smittade zonen, säger Lena Hellqvist Björnerot, chefsveterinär vid Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Att restriktionerna ändå delvis lättar baseras på en riskvärdering av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. De konstaterar att inga vildsvin i området dött av afrikansk svinpest sedan slutet av september i fjol vilket enligt dem tyder på att spridningen upphört.

Viruset som orsakar afrikansk svinpest är dock motståndskraftigt, därför ligger vissa restriktioner kvar.

I vår, när snön smält, fortsätter kadaversök i kärnområdet och levande svin kommer att avlivas. Om inga nya fall av afrikansk svinpest påvisas kan ytterligare lättnader i restriktionerna bli aktuella under våren och sommaren. 

Under förutsättning att ingen ny smittspridning uppstår kan Sverige återigen vara formellt fritt från afrikansk svinpest i oktober. Först då kan samtliga restriktioner hävas, meddelar Jordbruksverket.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb