Reservatsbildning – här är råden

8 december 2021 Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.

Reservatsbildning – här är råden

De många frågorna beror på att en så stor andel, 85 procent, av alla naturreservat ligger i Jämtland, Norrbotten och Västerbotten. Skogsägarföreningen har därför stor erfarenhet av reservatsbildning. 

Ett tips från Norra Skog är att tidigt vara aktiv i processen. Det är viktigt för att kunna påverka utformningen av reservatet och för att myndigheten ska kunna utveckla alternativ.

Om du vill ha ersättningsmark är det också viktigt att tidigt ge besked om det. Det har visserligen, enligt Norra Skog, inte varit möjligt tidigare men nu finns förslag i skogspropositionen om att Sveaskog ska införa ett ersättningsprogram.

Vidare kan du själv föreslå områden för reservatsbildning genom programmet Nya komet.

Se till att värderingsunderlaget är korrekt – ta hjälp av din skogsinspektör, råder man också.

Dessutom behöver du ta ställning till om du ska förhandla om inlösen av marken eller begära intrångsersättning. Här kan du ta hjälp av ombud – det har du ofta rätt till vid reservatsärenden, tipsar föreningen. Om man vill stå kvar som ägare av marken är det intrångsersättning som gäller. Då erhåller markägaren ett 25 procentigt påslag utöver marknadsvärde samt ofta möjlighet att behålla exempelvis jakträtt, skriver Norra Skog.

Läs hela artikeln hos Norra Skog

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb