Renar undviker contorta

12 oktober Renar väljer andra skogstyper framför contorta, enligt en studie.

Renar undviker contorta
Foto: Kenneth Johansson, SKOGENbild - Azote Library.

Det är forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet som kan visa att renarna väljer bort contortaskogarna.

Ett skäl är högre trädhöjder i contortabestånden – men inte bara. Där var också mindre marklav. 

– Om contortaträden var mer än tre meter höga visar våra analyser att renarna väljer bort dessa områden framför andra skogstyper, men där träden var lägre ändrade renarna inte sitt val av skogstyp – oberoende om det fanns contorta inom beståndet eller inte, säger Tim Horstkotte, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Torra marker brukar gynna lavar

Contortatallen planteras ofta på torra marker som egentligen är gynnsamma för marklavar, fortsätter han.

–  Det kan tyda på att plantering av contorta påverkar lavförekomst negativt trots att förutsättningar i marken borde vara bra, säger Tim Horstkotte, 

 Med hjälp av GPS-data från renar insamlat av renskötare i Vilhelmina norra sameby analyserade forskargruppen hur renarna rörde sig i landskapet under tre vintrar.

Deras studie publicerades tidigare i år i den vetenskapliga tidskriften Forest Ecology and Management

Forskarna varnar för att plantering av contortatall kan leda till att renarna förlorar viktiga betesområden. Inom hela renskötselområdet i Sverige är tillgång till vinterbetesmarker med riklig förekomst av marklav en flaskhals, påpekar de.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb