SKOGENdebatt.

”Rena felaktigheter borde oroa”

12 maj 2020 Peter Lindgren oroas övar att svenska folket riskerar att tro på min skildring av en verklig händelseutveckling. Men han hyser ingen oro över att folket matas med rena felaktigheter, skriver Jonas Jacobsson i en replik.

Peter Lindgren har i sin replik på min artikel uppenbarligen svårt att se det komiska i tillvaron…

Intressant att notera:

  1. Jag har inte skrivit att det är lite eller okej att avverka 16 000 hektar biologiskt värdefulla skogar per år – jag har bara skrivit att det är mycket mindre än 80 000 hektar per år
  2. När jag skriver media, agendaforskare och myndighetsaktivister exemplifierar Peter Lindgren det med SLU, Artdatabanken och samtliga naturvårdsorganisationer, det vill säga han (inte jag) kopplar ihop myndighetsaktivister med samtliga naturvårdsorganisationer
  3. Trots (eller kanske på grund av?) att Peter Lindgren är jägmästare skriver han att de avverkade skogarna är omistliga. Som jägmästare borde han veta att det är nettot mellan avverkning och återskapande som i längden blir avgörande. Jag väntar med betydande tillförsikt på analysen av vilka slags skogstyper som har avverkats och hur mycket som återskapas varje år innan jag yttrar mig om de avverkade skogarna var omistliga eller ej.  
  4. Peter Lindgren oroas över att svenska folket riskerar att tro på min skildring av en verklig händelseutveckling, men han hyser ingen oro över att folket matas med rena felaktigheter

Till sist – både naturvårdsnäring och skogsnäring tål att skrattas åt, men kanske mera att hedras ändå.

JONAS JACOBSSON, skoglig doktor

Illustrationer: Martin Jacobsson

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb