Rekordstarkt kvartal för Södra

20 oktober 2022 Det blev rekordresultat för Södras tredje kvartal, främst beroende på en het massamarknad.

Rekordstarkt kvartal för Södra

Rörelseresultatet för tredje kvartalet blev 2,48 miljarder kronor en ökning med 15 procent jämfört med fjolårets 2,14 miljarder för samma period. Omsättningen på 8.1 miljarder innebar en ökning med 16 procent mot 7 miljarder kronor för tredje kvartalet 2021.

Resultatlyftet förklaras i ett pressmeddelande med ett gynnsamt marknadsläge med en hög efterfrågan och mycket god prisbild för Södras produkter inom massa och energi. 

Leveransvolymerna av massa har ökat jämfört med föregående år. Södras energiproduktion översteg dessutom det egna behovet och under tredje kvartalet såldes 146 gigawattimmar på elnätet.

Marknaden för sågade trävaror beskrivs däremot som en utmaning. Den vände snabbt nedåt och priserna har sjunkit med närmare 20 procent från toppen under andra kvartalet, enligt Södras siffror. Med anledning av den minskade efterfrågan beslutade Södra att minska produktionen i sågverken med upp till 100 000 kubikmeter under resten av 2022.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb