Rekordstarkt kvartal för Södra

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Södras massabruk i Mönsterås. Foto: Per Pixel Petersson.
Det blev rekordresultat för Södras tredje kvartal, främst beroende på en het massamarknad.
Rörelseresultatet för tredje kvartalet blev 2,48 miljarder kronor en ökning med 15 procent jämfört med fjolårets 2,14 miljarder för samma period. Omsättningen på 8.1 miljarder innebar en ökning med 16 procent mot 7 miljarder kronor för tredje kvartalet 2021.
Resultatlyftet förklaras i ett pressmeddelande med ett gynnsamt marknadsläge med en hög efterfrågan och mycket god prisbild för Södras produkter inom massa och energi. 
Leveransvolymerna av massa har ökat jämfört med föregående år. Södras energiproduktion översteg dessutom det egna behovet och under tredje kvartalet såldes 146 gigawattimmar på elnätet.
Marknaden för sågade trävaror beskrivs däremot som en utmaning. Den vände snabbt nedåt och priserna har sjunkit med närmare 20 procent från toppen under andra kvartalet, enligt Södras siffror. Med anledning av den minskade efterfrågan beslutade Södra att minska produktionen i sågverken med upp till 100 000 kubikmeter under resten av 2022.
Publicerad:
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Annons
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Sveaskog höjer massavedspriser

  Nu höjer Sveaskog priserna på virke för andra gången i år.
 • Annons