Rekordresultat för Sveaskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sveaskog
Sveaskogs operativa rörelseresultat för 2019 blev rekordhögt och nådde på nästan 1,5 miljarder kronor.

Sveaskog ökade sitt operativa rörelseresultat med fyra procent jämfört med året innan. Det innebär rekordresultat för andra året i rad. Nettoomsättningen ökade med tre procent och nådde 7,2 miljarder kronor. Årsstämman föreslås utdelning till ägaren svenska staten på 1,1 miljarder kronor.

Annons
Annons

Året har präglats av god efterfrågan på såväl sågtimmer som massaved, men man har också  känt av en konjunkturavmattning, enligt Sveaskog.

”Högre priser har till viss del motverkats av lägre leveransvolymer. Ökad försäljning av skogsplantor och upplåtelser har bidragit positivt medan kostnaderna för skogsvård och avverkning har ökat”, skriver bolaget i sin årsredovisning

”Under 2020 kommer vi att fortsätt vårt strategiarbete och bland annat se över vilken roll vi som bolag ska ha i framtiden. En viktig fråga är kompetensförsörjningen och hur vi lyckas rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens runt hela landet”, säger vd och koncernchef Hannele Arvonen i en skriftlig kommentar.

Om Sveaskog: Statligt bolag som äger 14 procent av Sveriges skogar. Det innebär lite drygt 3 miljoner hektar produktiv skogsmark. Under 2019 levererade Sveaskog totalt 10,6 miljoner kubikmeter råvara fast mått under bark, varav 6,1 miljoner kom från egen skog. 50 procent var massaved, 45 procent sågtimmer och fem procent var biobränsle.

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • "Hög tid ta itu med missuppfattningar om skog och klimat”

  SKOGENdebatt. Det finns  många missuppfattningar om skogen och klimatet. En fristående tankesmedja för skog skulle kunna nå ut med vad som behöver göras, skriver Reidar Persson
 • Annons
 • Virkesstudion #57 – Uppdatering med Magnus Thor

  Viktiga skogsägardatum samt kunskap från en stor skogsentreprenör sprids i det här avsnittet av Virkesstudion.
 • Fler nöjda med reservatsbildande

  Fler markägare än tidigare är nöjda över att ha inrättat naturreservat på sina marker.
 • Annons
 • Filma ditt skogsjobb

  Kategorier: Skogen i Skolan, SKOGSJOBB
  En liten film om just din jobbvardag i skogen kanske kan väcka intresse för sektorn hos unga. Så resonerar Skogen i Skolan som efterlyser bidrag om alla typer av skogsjobb.
 • Tysklands virkesexport accelererar

  Såväl avverkningar som rundvirkesexport ökade dramatiskt i Tyskland under förra året, enligt en analys från Wood Resources International.
 • Annons