Rekordresultat för Sveaskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sveaskog
Sveaskogs operativa rörelseresultat för 2019 blev rekordhögt och nådde på nästan 1,5 miljarder kronor.

Sveaskog ökade sitt operativa rörelseresultat med fyra procent jämfört med året innan. Det innebär rekordresultat för andra året i rad. Nettoomsättningen ökade med tre procent och nådde 7,2 miljarder kronor. Årsstämman föreslås utdelning till ägaren svenska staten på 1,1 miljarder kronor.

Annons
Annons

Året har präglats av god efterfrågan på såväl sågtimmer som massaved, men man har också  känt av en konjunkturavmattning, enligt Sveaskog.

”Högre priser har till viss del motverkats av lägre leveransvolymer. Ökad försäljning av skogsplantor och upplåtelser har bidragit positivt medan kostnaderna för skogsvård och avverkning har ökat”, skriver bolaget i sin årsredovisning

”Under 2020 kommer vi att fortsätt vårt strategiarbete och bland annat se över vilken roll vi som bolag ska ha i framtiden. En viktig fråga är kompetensförsörjningen och hur vi lyckas rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens runt hela landet”, säger vd och koncernchef Hannele Arvonen i en skriftlig kommentar.

Om Sveaskog: Statligt bolag som äger 14 procent av Sveriges skogar. Det innebär lite drygt 3 miljoner hektar produktiv skogsmark. Under 2019 levererade Sveaskog totalt 10,6 miljoner kubikmeter råvara fast mått under bark, varav 6,1 miljoner kom från egen skog. 50 procent var massaved, 45 procent sågtimmer och fem procent var biobränsle.

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Södra har utsett ny vd

  Kategorier: Södra, Lotta Lyrå
  Lotta Lyrå har utsetts till ny vd och koncernchef för Södra. Hon kommer närmast från Clas Ohlsson men har bakgrund hos Södra.
 • Annons
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Annons
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons