Rekordbrand hjälper naturen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Erik Nyberg.
En naturvårdsbränning på hela 260 hektar, kanske den största i Sverige någonsin, har genomförts i Rätttvik.Annons
AnnonsDet var Sveaskog som genomförde den stora bränningen i ekopark Ejheden i norra Dalarna. Branden motsvarade 520 fotbollsplaner och ska skapa viktiga naturvärden.

Ejheden kallas sedan tidigare brandens ekopark. Landskapet är brandpräglat och många av arterna är beroende av brand för sin överlevnad.  Senast en brand drog fram i området var i slutet av 1800-talet. Men nu har det alltså brunnit igen!

– Vi behöver hjälpa naturen på traven, så att den dynamik som forna tiders bränder skapat får leva vidare i Ekopark Ejheden. Ett 15-tal personer från Sveaskog, Skogsstyrelsen och entreprenörer samarbetade för att genomföra naturvårdsbränningen, som sannolikt är Sveriges största någonsin, säger Jonas Björklund, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog, i ett pressmeddelande.

I det korta perspektivet bidrar branden till att bevara brandberoende arter som skalbaggarna sotsvart praktbagge, raggbock och slät tallkapuschongbagge. Men det handlar lika mycket om att skapa naturvärden på längre sikt. Exempelvis behövs bränd död ved för många av de hotade arterna.

– Det är ett väldigt långsiktigt men viktigt arbete som främjar den biologiska mångfalden, exempelvis kolflarnlaven som bara lever på bränd död ved, säger Jonas Björklund.

Säkerhetsaspekten är viktig vid en naturvårdsbränning:

– Det är inte ovanligt att vi får vänta i flera år på de rätta väderförhållandena. I Ekopark Ejheden användes helikoptrar för att vattenbomba gränserna inför bränningen, och för att släcka efteråt där det behövdes. Det finns inga närboende kring brandområdet, men säkerheten är alltid lika viktig för oss och vi har stort förtroende för Lars Ambrosiussion, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen, som arbetsledde bränningen, säger Bruno Bystrand.


 

Publicerad:
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Annons