Rekordbra föryngring i skogsbruket

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogen föryngras bättre än någonsin efter avverkning, visar Skogsstyrelsens årliga inventering. 89 procent av den föryngrade arealen överstiger den kravnivå som finns i skogsvårdslagen.

Det innebär en ökning med tre procentenheter jämfört med året innan, och utvecklingen är likartad i hela landet, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Återväxtinventeringen visar två tydliga trender: arealandelen godkända föryngringar har ökat och variationen av använda föryngringsmetoder har minskat.

– Mycket talar för att skogsägare har blivit bättre på att välja lämplig föryngringsmetod för olika situationer och på att använda metoderna rätt, säger skogsskötselspecialist Jonas Bergquist.

Vid inventering av avverkade områden hittar Skogsstyrelsen fler så kallade huvudplantor som är lämpliga att ingå i den framtida skogen. Den främsta förklaringen till det är att skogsägare använder allt mer skogsodling (plantering och sådd) och mindre av naturlig föryngring.

Att naturlig föryngring minskar beror antagligen på att skogsskötseln blir mer komplicerad jämfört med plantering. Med naturlig föryngring tar det också längre tid att få ny skog.

– Att en föryngring är godkänd innebär inte nödvändigtvis att den är bra från produktionssynpunkt. En hög andel naturligt föryngrade lövträd ställer krav på en mer intensiv skötsel av föryngringen och även fortsättningsvis, vilket ofta inte blir fallet, säger skogsskötselspecialist Clas Fries.

I Götaland ökade antalet granhuvudplantor per hektar i föryngringarna fram till för cirka fem år sedan, men har sedan dess legat konstant. Något överraskande men också positivt är att tallhuvudplantorna ökat under senare år.

Däremot ökar granen medan tallen minskar i Svealand, något som blivit allt tydligare de senaste åren.

– Det är viktigt att vara uppmärksam på förskjutningen av trädslagsfördelning eftersom det kommer att prägla det framtida skogslandskapet, säger Jonas Bergquist.

 

Publicerad:
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Annons
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Annons
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Johanna Sandahl

  ”Inte läge att laborera”

  Innan det gasas på med produktionshöjande åtgärder behöver skogs­bruket bli långsiktigt hållbart, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.
 • Annons