Reklamationstjänst för virkesmätning får godkänt

30 augusti 2021 Uppföljningen av virkesmätningar som reklamerats, en tjänst kallad Begärd kontroll, fungerar bra. Detta enligt en utvärdering gjord av VMK och Biometria.

Utvärderingen har gjorts genom granskning av 188 kontroller utförda under perioden 2016-2020 , alltså 38 kontroller per år. 

Beställare av tjänsten är främst säljare och transportörer som velat kontrollmäta massaved och sågtimmer. Tre av fyra kontroller har grundats på värde.

Genomgången visar att 63 procent av de begärda kontrollerna klarade sig inom uppsatta gränser för betalningsskyldighet. För  stockmätning var siffran 69 procent och för travmätning  57 procent.

– Utvärderingen visar att arbetsprocessen för Begärd kontroll fungerar väl och fyller syftet, säger Håkan Rönnbäck, chef för VMK (Virkesmätningskontrollen) i ett pressmeddelande.

Tjänsten utförs av kontrollmätare. Deras mätresultat granskas av VMK som också redovisar det för berörda parter samt Biometrias och VMK:s styrelse. Kontrollresultatet får sedan ersätta den ordinarie mätningen.

– Begärd kontroll ger en möjlighet för den skogsägare, säljare, transportör, avverkningsentreprenörer eller köpare som vill reklamera en virkesmätning utförd av Biometria, säger Jacob Granberg, verksamhetsspecialist hos VMK.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb