Rejält lönsamhetsfall för sågverken

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Priserna på sågade trävaror har sjunkit på kort tid.
Från rekordvinster till nollresutat på bara några månader. Så beskriver Danske Bank läget för vissa sågverk.
Ett dramatiskt prisfall på trävaror sedan i somras, ihop med ökade elkostnader, har påverkat lönsamheten för sågverken, enligt bankens kvartalsrapport Skog och ekonomi. Det är framför allt gör-det-själv-sektorn som klappat ihop, uppger man. Samtidigt har sågproduktionen fortsatt i hög takt med stor lageruppbyggnad som följd.  
Industri och professionella byggare fortsätter visserligen att efterfråga virke. Men det finns en oro för att trävarupriserna sänks på nytt när deras projekt löper ut.
Branschen hoppas nu på en prisutplaning där USA och Kina driver marknaden – och att de ryska volymerna minskar. 
Danske Bank tar också upp att skogsägare tvekar att avverka sin skog. Avverkningsanmälningarna har sjunkit med 17 procent jämfört med i fjol. Detta trots, uppger de, rekordpriser på virke.
– Det kan finnas flera skäl till att skogsägarna tvekar. Deras kassor kan vara fyllda, barkborreskogen kanske redan är avverkad eller så kan den svenska jantelagen ha spelat in och det finns en besvikelse över att man inte fått tillräcklig del av industrins rekordvinster. Vårt råd på banken är att passa på att sälja sitt virke redan innan årsskiftet, säger Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank och författare till rapporten.
Publicerad:
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons