”Regeringsförslaget är ett misstroende mot skogsägarna”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Inventeringarna kommer att leda till att allt mer skogsmark tas ur bruk trots att satsningarna på naturvård redan är stora, hävdar LRF.
Regeringen har lagt ett förslag om att satsa 20 miljoner om året på att inventera nyckelbiotoper över hela landet. Det har fått skogsägarföreningarna och LRF att se rött.

Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna, varför anser ni att regeringens förslag om en landsomfattande nyckelbiotopsinventering är så illa?

Annons
Annons

– Det finns flera skäl. Ett är att metodiken vid nyckelbiotopsinventering inte fungerar, det var därför som de stoppades av Skogsstyrelsen i nordvästra Sverige. Men det här är inte bara en fråga om metodik, den är betydligt mer övergripande än så.

Hur då?

– Det är ett misstroende mot skogsägarna och den skogspolitik som främjat frihet under ansvar. Det här drabbar samhällsekonomin, jobben på landsbygden och den planerade övergången till bioekonomi. 

– Regeringen pratar om skogens gröna guld som en väg att ställa om till fossilfritt och därmed bekämpa klimatförändringarna. Vi kommer alltså att behöva mer trä från skogen. Samtidigt kommer inventeringarna leda till att vi får allt mindre produktiv skogsmark. Resonemanget går inte ihop.

Men kan inte inventeringen leda till fördelar för skogsbruket, som att man upptäcker att det finns så gott om nyckelbiotoper att man inte behöver öka andelen skyddad skog?

– Det finns absolut inget som tyder på det. Erfarenheten visar att inventeringar av nyckelbiotoper leder till att mer skogsmark tas ur brukande.

 

 

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons