Regeringens naturskyddspolitik oroar SLU

12 november 2007 Det är högtryck i skogsbruket och allt fler fall av tveksamma eller olämpliga avverkningar uppmärksammas i media, skriver tre tunga institutioner på SLU i ett brev till miljöministern.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen bedömer att miljömålet Levande skogar inte nås med nuvarande insatser. Miljöministern är bekymrad och vill ha en dialog om nya arbetssätt men föreslår samtidigt ett sänkt anslag till skogsskydd. Som företrädare för den naturvårdsbiologiska forskningen är vi oroade av utvecklingen och vill bidra med sakkunskap i debatten. Tillsammans med Centrum för biologisk mångfald och Institutionen för ekologi har ArtDatabanken därför skickat ett brev till miljöministern.

Läs brevet»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb