Regeringen vill utreda ökad skogsgödsling

2 augusti 2022 Regeringen har gett SLU i uppdrag att göra en studie om hur skogsgödsling kan utvecklas för att öka skogens tillväxt och klimatnytta.

Uppdraget ska bidra till att stärka bioekonomins roll i klimatomställningen, enligt ett pressmeddelande från näringsdepartementet.

– En ökad hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till biomassa från den svenska skogen är viktigt för att vi ska leda klimatomställningen och skapa jobb i hela landet. Det känns spännande och viktigt att SLU nu ska undersöka hur skogsgödslingen kan utvecklas för att på bästa sätt bidra till detta säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Regeringen vill få förslag på hur skogsgödsling kan utvecklas så att mer skogsmark kan gödslas samtidigt som miljöpåverkan och effekter på biologisk mångfald minimeras. 

De vill också att SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) redogör för vilka effekter detta kan ha på kolsänkan på kort och lång sikt. Studien ska visa hur kolbindningen påverkas fram till år 2030 respektive 2050.

Uppdraget ska redovisas i februari 2023.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb