Regeringen vill utreda ökad skogsgödsling

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Regeringen har gett SLU i uppdrag att göra en studie om hur skogsgödsling kan utvecklas för att öka skogens tillväxt och klimatnytta.
Uppdraget ska bidra till att stärka bioekonomins roll i klimatomställningen, enligt ett pressmeddelande från näringsdepartementet.
– En ökad hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till biomassa från den svenska skogen är viktigt för att vi ska leda klimatomställningen och skapa jobb i hela landet. Det känns spännande och viktigt att SLU nu ska undersöka hur skogsgödslingen kan utvecklas för att på bästa sätt bidra till detta säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Regeringen vill få förslag på hur skogsgödsling kan utvecklas så att mer skogsmark kan gödslas samtidigt som miljöpåverkan och effekter på biologisk mångfald minimeras. 
De vill också att SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) redogör för vilka effekter detta kan ha på kolsänkan på kort och lång sikt. Studien ska visa hur kolbindningen påverkas fram till år 2030 respektive 2050.
Uppdraget ska redovisas i februari 2023.

 

Annons
Annons

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Finsk skog lagrar mindre kol

  Kolupptaget i Finlands skogar sjönk i fjol och räcker inte för att kompensera de totala utsläppen från landets markanvändning som därmed blir en kolkälla i stället för sänka, enligt en preliminär beräkning. 
 • Annons
 • Lagändring om fjällnära skog

  Regeringen har beslutat om lagändringar gällande fjällnära skog. De ska bland annat förhindra att ersättning ges för samma område flera gånger.
 • ”Så kan nya artskyddsförordningen möta acceptans”

  SKOGENdebatt. Brister i skogslagstiftningen gör att den inte accepteras och rent av kringgås. Upprepa inte samma misstag nu när den nya artskyddsförordningen görs om, uppmanas beslutsfattare av skogsägare Wilhelm Dyrssen.
 • Annons
 • Majoritet av partier vill ha aktivt skogsbruk

  Majoriteten av riksdagspartierna vill se ett aktivt skogsbruk. Det visar en enkät gjord av Skogsindustrierna.
 • Kantzoner skapade vid gallring granskas

  Hur man redan vid gallring kan skapa kantzoner, och hur den strandnära skogen utvecklas bäst, undersöks av forskare i flera fältförsök.
 • Annons