Regeringen vill kartlägga skogens kolbalans

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sverige behöver kartlägga hur mycket växthusgaser som landets skogar och dess marker binder respektive avger. Regeringen har därför bett Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, att ta fram prognoser fram till år 2030.

För att kunna bruka skogen på bästa sätt krävs information om hur mycket växthusgaser den tar upp och släpper ut, den så kallade kolsänkan,  skriver näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Referensnivån ska bland annat användas för att redovisa förändrade nettoupptag av växthusgaser i svensk skog och skogsmark till EU.

– Klimatomställningen till ett fossilfritt och biobaserat samhälle är en ödesfråga. Den svenska skogen och skogsmarken producerar stora mängder bioenergi och tar samtidigt nästan upp lika mycket koldioxid som de sammanlagda utsläppen från industrin, transporter och energiproduktionen i Sverige. Det är därför viktigt att ha en väl underbyggd nationell referensnivå som även EU kan luta sig mot i det fortsatta klimatarbetet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande från näringsdepartementet.

Referensnivån ska redovisas senast den 30 september 2018 och SLU får 3 miljoner kronor för att genomföra uppdraget.

Fakta SLU:s uppdrag: 

 • Ta fram prognoser och scenarier för den svenska skogen och skogsmarkens kolsänka fram till år 2030. 

 • I nära dialog med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen utarbeta underlag för en svensk nationell referensnivå för brukad skogsmark för perioden 2021 – 2025. Referensnivån ska följa kraven på information och metoder för EU:s klimatramverk 2021 – 2030. 

 • Redovisa resultaten uppdelat på skyddad respektive oskyddad skog, fördelad på olika trädslag, samt uppdelat på torvmark respektive mineraljord.

 • .

 

Publicerad:
 • Här möts lärare med skogen som klassrum

  Den 29-30 augusti 2019 görs en djupdykning i utomhuspedagogik. Över 350 lärare i klassrum utan tak möts i Jönköping.
 • Annons
 • LRF Skog får ny erfaren ordförande

  Paul Christensson, 60 år, har varit aktiv i skogsägarrörelsen i mer än halva sitt liv. Nu blir han ny ordförande för LRF Skog.
 • ”Man kan inte minska utsläpp som är förbjudna”

  Kategorier: debatt, Magnus Nilsson
  DEBATT.  Om vi använder skogens tillväxt till att bygga hus som står i sekler kan detta marginellt minska koldioxiden i atmosfären. Men att hävda att man genom att använda mer skogsprodukter kan minska utsläpp som är förbjudna - det går bara inte, skriver Magnus Nilsson i en slutreplik.
 • Annons
 • ”Skogsdebatten måste vidga horisonten"

  Kategorier: debatt, Sten B Nilsson
  DEBATT. Varför fallerade det nationella skogsprogrammet? Och varför är skogsnäringen så fixerad vid att konservera skogsbruket i dess nuvarande form? I en analys funderar professor Sten B Nilsson på varför det saknas helhetssyn, både i näringen och i samhället i stort.
 • ”Skifte till skogsprodukter gör stor klimatnytta””

  DEBATT. ”Magnus Nilsson bör läsa vår rapport litet noggrannare. Ett centralt budskap är de minskade koldioxidutsläpp som skogsprodukter bidrar till när de ersätter fossila material baserade på olja och kol", skriver Carina Håkansson i en replik.
 • Annons