Regeringen vill kartlägga skogens kolbalans

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sverige behöver kartlägga hur mycket växthusgaser som landets skogar och dess marker binder respektive avger. Regeringen har därför bett Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, att ta fram prognoser fram till år 2030.

För att kunna bruka skogen på bästa sätt krävs information om hur mycket växthusgaser den tar upp och släpper ut, den så kallade kolsänkan,  skriver näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Referensnivån ska bland annat användas för att redovisa förändrade nettoupptag av växthusgaser i svensk skog och skogsmark till EU.

– Klimatomställningen till ett fossilfritt och biobaserat samhälle är en ödesfråga. Den svenska skogen och skogsmarken producerar stora mängder bioenergi och tar samtidigt nästan upp lika mycket koldioxid som de sammanlagda utsläppen från industrin, transporter och energiproduktionen i Sverige. Det är därför viktigt att ha en väl underbyggd nationell referensnivå som även EU kan luta sig mot i det fortsatta klimatarbetet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande från näringsdepartementet.

Referensnivån ska redovisas senast den 30 september 2018 och SLU får 3 miljoner kronor för att genomföra uppdraget.

Fakta SLU:s uppdrag: 

 • Ta fram prognoser och scenarier för den svenska skogen och skogsmarkens kolsänka fram till år 2030. 

 • I nära dialog med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen utarbeta underlag för en svensk nationell referensnivå för brukad skogsmark för perioden 2021 – 2025. Referensnivån ska följa kraven på information och metoder för EU:s klimatramverk 2021 – 2030. 

 • Redovisa resultaten uppdelat på skyddad respektive oskyddad skog, fördelad på olika trädslag, samt uppdelat på torvmark respektive mineraljord.

 • .

 

Publicerad:
 • Nyckelbiotopsförslag väcker kritik

  Kritiken mot Skogsstyrelsens förslag om att upphöra med registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar är massiv. Det visar inkomna yttranden, enligt tidningen Sveriges Natur.
 • Annons
 • Tjejer på skogskollo

  Många kollotjejer redan frälsta

  REKRYTERING. Unga kvinnor som deltar på Skogskollo för tjejer har redan en tydlig relation till skog, skogsbruk och skogen som arbetsplats. Det visar ett examensarbete vid SLU utfört av Sofie Dahlén Sjöbergh.
 • ”Barkborrens framfart inte reservatens fel”

  DEBATT. Det är olyckligt att barkborrens framfart skylls på naturreservaten. 97 procent av skogen där barkborrarna trivs ligger utanför reservaten, skriver Göran Rune, Skogsstyrelsen, och Claes Svedlindh, Naturvårdsverket.
 • Annons
 • Virkesstudion #21 - Kompetensförsörjning

  Hur lockar vi unga till branschen? Det är frågan som Virkesstudion diskuterar i sitt senaste avsnitt. 
 • ”Vi tar avstånd från sexistisk marknadsföring”

  Kategorier: jämställdhet, sexism
  DEBATT. Svensk skogsnäring tar starkt avstånd från marknadsföring av skogsmaskiner med lättklädda kvinnor, skriver flera chefer i ett gemensamt uttalande.
 • Annons