Regeringen vill kartlägga skogens kolbalans

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sverige behöver kartlägga hur mycket växthusgaser som landets skogar och dess marker binder respektive avger. Regeringen har därför bett Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, att ta fram prognoser fram till år 2030.

För att kunna bruka skogen på bästa sätt krävs information om hur mycket växthusgaser den tar upp och släpper ut, den så kallade kolsänkan,  skriver näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Referensnivån ska bland annat användas för att redovisa förändrade nettoupptag av växthusgaser i svensk skog och skogsmark till EU.

– Klimatomställningen till ett fossilfritt och biobaserat samhälle är en ödesfråga. Den svenska skogen och skogsmarken producerar stora mängder bioenergi och tar samtidigt nästan upp lika mycket koldioxid som de sammanlagda utsläppen från industrin, transporter och energiproduktionen i Sverige. Det är därför viktigt att ha en väl underbyggd nationell referensnivå som även EU kan luta sig mot i det fortsatta klimatarbetet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande från näringsdepartementet.

Referensnivån ska redovisas senast den 30 september 2018 och SLU får 3 miljoner kronor för att genomföra uppdraget.

Fakta SLU:s uppdrag: 

 • Ta fram prognoser och scenarier för den svenska skogen och skogsmarkens kolsänka fram till år 2030. 

 • I nära dialog med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen utarbeta underlag för en svensk nationell referensnivå för brukad skogsmark för perioden 2021 – 2025. Referensnivån ska följa kraven på information och metoder för EU:s klimatramverk 2021 – 2030. 

 • Redovisa resultaten uppdelat på skyddad respektive oskyddad skog, fördelad på olika trädslag, samt uppdelat på torvmark respektive mineraljord.

 • .

 

Publicerad:
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Annons
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Sveaskog höjer massavedspriser

  Nu höjer Sveaskog priserna på virke för andra gången i år.
 • Annons