Regeringen vill ändra i skogsvårdslagen

4 februari 2008 Från om med 1 januari 2009 så försvinner kravet på en skogs- och miljöredovisning, portalparagrafen friseras till och skogsmarksbegreppet ändras.

I sin remiss till lagrådet föreslår regeringen som väntat att kravet på en skogs- och miljöredovisning (SMÖR) ska försvinna. Dessutom vill man betona i portalparagrafen att skogen är en förnybar resurs.

Regeringen föreslår också att skogsmarksbegreppet förändras i linje med det som SKOGEN tidigare skrivit om. Läs artikeln»

Den nya lagen ska träda i kraft den 1 januari 2009.

Läs hela lagrådsremissen »

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb