”Regeringen styr bort från brukande”

12 december 2016 DEBATT Den rödgröna regeringen säger sig vilja verka för ett aktivt svenskt skogsbruk men styr i en helt annan riktning. Exempelvis föreslås miljöorganisationer ges möjligheter till överklaganden i skogsvårdslagen. Därmed riskerar normala skogsbruksåtgärder att bli föremål för rättslig prövning, skriver centerpartisten Patrik Davidsson i Smålandsposten.


”Regeringen styr bort från brukande”

Idag finns det ett tydligt hot mot äganderätten i den utredning som regeringen beslöt tillsätta i november 2015 och som har till uppgift att göra en översyn av skogsvårdslagen. Bland annat ingår i uppdraget för utredningen att se över möjligheten för miljöorganisationer att få tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Detta är direkt kontraproduktivt mot skogsbruket. Det är också anmärkningsvärt att den rödgröna regeringen säger sig vilja verka för ett aktivt svenskt skogsbruk men styr i en helt annan riktning. Jag anser att vi behöver hugga mera skog och använda mer av skogens resurser till den gröna omställningen. Mer bioenergi, trähus och andra produkter som skogen besitter.

Skogen ska brukas, utan att förbrukas, understryker Patrik Davidsson.

Läs arikeln i Smålandsposten

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb