"Regeringen styr bort från brukande"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Den rödgröna regeringen säger sig vilja verka för ett aktivt svenskt skogsbruk men styr i en helt annan riktning. Exempelvis föreslås miljöorganisationer ges möjligheter till överklaganden i skogsvårdslagen. Därmed riskerar normala skogsbruksåtgärder att bli föremål för rättslig prövning, skriver centerpartisten Patrik Davidsson i Smålandsposten.

Idag finns det ett tydligt hot mot äganderätten i den utredning som regeringen beslöt tillsätta i november 2015 och som har till uppgift att göra en översyn av skogsvårdslagen. Bland annat ingår i uppdraget för utredningen att se över möjligheten för miljöorganisationer att få tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Detta är direkt kontraproduktivt mot skogsbruket. Det är också anmärkningsvärt att den rödgröna regeringen säger sig vilja verka för ett aktivt svenskt skogsbruk men styr i en helt annan riktning. Jag anser att vi behöver hugga mera skog och använda mer av skogens resurser till den gröna omställningen. Mer bioenergi, trähus och andra produkter som skogen besitter.

Annons
Annons

Skogen ska brukas, utan att förbrukas, understryker Patrik Davidsson.

Läs arikeln i Smålandsposten

Opinion
Publicerad:
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Annons
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Bara el när Jämtkraft röjer

   I Jämtland röjs just nu ledningsgator för första gången helt och hållet med eldrift. Det innebär förstås fördelar för miljön, men kanske framför allt för personalen.
 • Annons
 • Virkesstudion #37 – Vad har hänt under sommaren?

  Kategorier: Virkesstudion #37
  I dagens avsnitt av Virkesstudion sammanfattar Carl Johan Moberg och Per Hedberg den händelserika sommaren.
 • Framtiden enligt Biometria

  På virkesmätningsorganisationen Biometria finns en avdelning för innovation och teknikutveckling som heter Biometria Labs och som nyligen har presenterat sin första trendspaning. 
 • Annons