Regeringen krävs på besked om skyddsvärd skog

12 maj 2023 Politiken om skyddsvärda skogar är så motsägelsefull att Skogsstyrelsen enligt generaldirektör Herman Sundqvist har "kommit till vägs ände med de signaler och styrmedel som i dag är på plats”.

Regeringen krävs på besked om skyddsvärd skog Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen.

Skyddsvärda skogar ska inte avverkas. Samtidigt ska skogsägares äganderätt och frivillighet vid skogsskydd värnas. Men det finns mindre pengar till ersättning. De här politiska signalerna om hänsynen till skogar med höga naturvärden är motsägelsefulla, skriver Skogsstyrelsen i en hemställan till regeringen där de begär förtydliganden.

Som exempel nämner myndigheten att miljö- och jordbruksutskottet i ett betänkande skrivit att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras. Detta genom antingen formellt eller frivilligt skydd.

Samtidigt, påpekar Skogsstyrelsen, avsätter regeringen mindre pengar i årets budget för ersättning till markägare som skyddar skog.

– Vi har nu kommit till vägs ände med de signaler och styrmedel som i dag är på plats och behöver ett politiskt förtydligande. Vi bedömer att skogsägarna annars riskerar att uppleva att det saknas förutsägbarhet och rättssäkerhet och samtidigt blir det betydligt svårare att nå miljömålen för skogen, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen är också missnöjda med att deras hantering av avverkningsanmälningar mer och mer kommit att likna tillståndsförfaranden, ungefär som vid handläggning av fjällnära skogar. Detta som en följd av en rad domar.

I sin hemställan till regeringen begär Skogsstyrelsen att de politiska signalerna ska överensstämma med den lagstiftning som myndigheterna måste tillämpa. Vidare att medel avsätts både för att ersätta markägare  vid formellt skydd samt för att utveckla arbetssätt som bygger på markägarinitiativ.

Man vill också att det utreds hur en avverkningsanmälan inte längre ska ses som att skogsägaren gör en anmälan om samråd enligt miljöbalken.

Skogsstyrelsens hemställan till regeringen

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb