Regeringen jobbsatsar på skogen

31 mars 2020 Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.

Regeringen jobbsatsar på skogen

Enligt regeringen innebär de naturnära jobben meningsfulla arbetsuppgifter som idag är eftersatta. Det ska samtidigt ge kompetens i yrken där det råder brist på personal.

Det blir Skogsstyrelsen som leder arbetsmarknadsuppdraget.

Detaljer, som antal arbetstillfällen, är ännu inte klara. Skogsstyrelsen har dock börjat förbereda sig och hänvisar till en lång tradition av att leda arbetsmarknadspolitiska projekt. Under 2018 samordnade myndigheten satsningen Naturnära jobb där över 1 500 personer som var nyanlända eller som stod långt från arbetsmarknaden fick enklare arbete inom de gröna näringarna. Satsningen omfattade då 135 miljoner kronor per år för Skogsstyrelsens del men avbröts i förtid när pengarna drogs in i budgetbeslutet för 2019. Under året avvecklades  projektet.

Just nu leder Skogsstyrelsen arbetsmarknadsuppdraget Enklare arbetsuppgifter inom naturvård och markvård med hundra platser.

”Att Skogsstyrelsen nu återigen får möjligheten att leda ett omfattande arbetsmarknadspolitiskt uppdrag visar att vi har ett stort förtroende i de här frågorna. Med tanke på den mycket allvarliga situation som landet nu befinner sig i känns det särskilt viktigt att kunna bidra till att knyta arbetssökande närmare arbetsmarknaden”, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande från myndigheten.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb