Regeringen förenklar för skogsägare

7 februari 2013 Idag hanteras olika skogliga ärenden av flera olika myndigheter. Detta ställer till problem för många skogsägare. För att förenkla för landets skogsbrukare har regeringen beslutat att Skogsstyrelsen ska starta en gemensam inlämningsfunktion för olika skogliga ärenden oavsett vilken myndighet som hanterar frågan.

Tidsvinsten blir stor för landets skogsägare och besparingen för skogsföretagen uppskattas motsvara minst 25 miljoner kronor per år.

– Tidigare har varje skogsägare behövt kontakta en rad olika myndigheter, för somliga så många som fem. Det är alldeles för krångligt. Nu gör vi så att skogsägarna ska kunna fokusera på att vara just skogsbrukare, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Regeringen har tagit beslutade om en förordning som ger Skogsstyrelsen möjligheten att inrätta en gemensam inlämningsfunktion för ärenden som ska handläggas av Skogsstyrelsen eller andra myndigheter. Syftet med förordningen är att förenkla för skogsägarna som nu får ”en dörr in” för skogliga ärenden.

– Regeringen arbetar aktivt med åtgärder för att företagare ska uppleva förenklingar i vardagen, och detta är ännu ett steg på vägen. Jag är mycket glad över att bidra till utvecklingen av förvaltningen så att myndigheter får redskap att samarbeta smart och kostnadseffektivt på skogsområdet, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Konsekvensutredningen av den gemensamma inlämningsfunktionen visar på flera positiva skogs- och miljöpolitiska effekter samt en effektivisering hos berörda myndigheter. Vilka ärenden som kommer omfattas av den gemensamma inlämningsfunktionen avgörs av Skogsstyrelsen efter överenskommelse med berörda myndigheter.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb