Regellättnad för timmerlagring

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Kerstin Jonsson, SKOGENbild.
Regeringen inför en tillfällig regellättnad för att skogsbruket snabbare ska kunna utöka lagringen av timmer. 

Beslutet är avgörande för att granar som angripits av granbarkborre ska kunna avverkas och transporteras ut ur skogen, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Ändringen i regeringsbeslutet innebär att den tillståndsplikt som finns idag vid lagring av en större mängd virke kommer att ersättas med en anmälningsplikt. Processen för att få lagringstillstånd kan därmed kortas från minst sex månader till ett antal veckor.

”Det ökade lagringsbehovet är en följd av en vikande efterfrågan på virke på grund av covid-19-pandemin, samtidigt som det pågår ett omfattande granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand. Det finns därför ett brådskande behov av att avverka och transportera ut angripet virke ur skogen under svärmningsperioden”, skriver Skogsstyrelsen.

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons