Råvarubrist friställer sågverksarbetare

21 november 2007 Setra Sveriges största träindustriföretag tvingas minska produktionen vid sitt sågverk i Malå i Västerbotten.

20 personer berörs av produktionsminskningen. Malå sågverket minskar produktionen från 216 000 m3 sågad vara till 165 000 m3.
— I området runt Malå här i inre av Norrland minskar råvarutillgångarna, säger Rikard Westerberg, platschef på Malå sågverk. Vi måste anpassa volymen till de lokala förutsättningarna.
— Våra leveranser till egen lokal förädlingsindustri i Malå och Norsjö är prioriterade och påverkas inte, säger Rikard Westerberg

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb