Rätt rensning ger rask tillväxt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Björn Svensson, SKOGEN-bild.
Dikesrensning kan få fart på trädens tillväxt. Bäst effekt fås i ungskog. Det visar en sammanställning gjord av Skogforsk tillsammans med finska forskningsinstitutet Luke.

Dikesrensning bör prioriteras i samband med slutavverkning eller i ung gallringsskog.

Annons
Annons

I tallskog på torvmark har man mätt upp tillväxtökningar på 0,5-1,8 kubikmeter per hektar och år under 15-20 år efter dikesunderhållet.

Dikesrensning ger däremot liten effekt om virkesförrådet är över cirka 150 kubikmeter per hektar. Tillväxteffekten verkar också vara liten eller obetydligt om den ursprungliga grundvattennivån är djupare än 30-40 cm under markytan.

 Kunskapssammanställningen gör att det blir lättare att bättre prioritera vilka objekt som ska dikesrensas. Den har publicerats i Skogforsks tidning Vision 3/2016  och där nämns också avsaknaden av försöksresultat från Sverige. Alla studier som berör tillväxt är gjorda i Finland. Men nu genomförs en studie av fjorton dikesrensade bestånd i Sverige, från Överkalix i norr till Nybro i söder.

Publicerad:
 • Forskningssatsning på barrblandskog

  Klimatförändringarna gör att det behövs ett större inslag av tall i granskogen. Det anser Södra som finansierar en doktorandtjänst om barrblandskogar tillsammans med SLU.
 • Annons
 • Brandberedskap stärks med fler helikoptrar

  Kategorier: skogsbränder, brandflyg, MSB
  Sedan i onsdags är fyra flygplan och tio helikoptrar i beredskap för att släcka bränder i Norrland som drabbats särskilt hårt. Nu ökar brandrisken även på annat håll och fler helikoptrar sätts i beredskap.
 • Så ska självverksamma jobba säkrare

  Skogsägarnas forskningsfond ger 1,3 miljoner till ett projekt som ska utveckla metoder och säkerhet för självverksamma skogsägare.
 • Annons
 • "Vi känner försmak av en grön supercykel"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Carl Olén
  Dryga tusenlappen per kubiken grantimmer kan bli det nya normala. Det finns tecken på det, skriver Carl Olén, Skogsfond Baltikum, i sin krönika.
 • Trävaror ger Södra ett jättelyft

  Södra visar ett urstarkt första halvår. Resultatet steg med en bra bit över 300 procent jämfört med samma period i fjol.
 • Annons