Rätt lokal – då frodas douglas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Douglasgrankvist
Douglasgranens barr är mjuka, blanka och breda. Foto: LE Carlsson/SKOGENbild
Ett snabbväxande träd som ger bra virke – det finns flera skäl till att douglasgranen testas i ett stort odlings­försök i södra Sverige. På rätt lokal kan både tillväxt och överlevnad överraska.

Svenskt skogsbruk skulle bli sårbart om ­klimatförändringarna för med sig sjuk­domar som slår hårt mot något av våra två barrträdslag. Det är bakgrunden till forskningsprojektet som undersöker om douglasgranen kan komplettera vår egen gran och tall. 
Två varianter testas i svenska skogsmarker och båda har sitt ursprung i Nordamerika. Den ena är anpassad efter kustnära, mildare klimat. Den andra finns i kärvare inlandsklimat.

Annons
Annons

Ulf JohanssonUlf Johansson har utvärderat efter sex säsonger.Ulf Johansson som är försöksledare på enheten för skoglig fältforskning vid SLU:s försökspark Tönner­sjöheden har varit med sedan projektets början och deltagit i inventeringarna, varav den senaste gjordes efter sex tillväxtsäsonger. 
Han tycker att försöken är lovande, trots att douglas­gran kan vara svåretablerad på grund av sin känslighet för frost.
– Det handlar om att välja rätt. Inlandsvarianten passar bra i delar av Götaland med litet kärvare klimat. Kustvarianten kan användas på bördigare marker i mildare klimatlägen. 

Långt söderut, till exempel i Skåne passar kust­varianten bättre. 
– I Danmark, där man kommit längre med douglas än vi, används främst kustprovenienser, säger han.
I Sverige har plantor av douglasgran frostskadats både under höst och vår, vilket gett en lägre över­levnad.
– Vårsolen kan väcka plantan till liv, trots att marken fortfarande är frusen. Då kan den drabbas av frost­torka. Men den kan också råka illa ut om höstkylan kommer innan den hunnit bli ordentligt invintrad, ­förklarar Ulf Johansson.

Men det är framför allt kustdouglas som drabbas. ­Faktum är att inlandsvarianten hittills har klarat sig lika bra som vår egen gran med en genomsnittlig ­överlevnad på 70 procent. Kustvariantens överlevnad, däremot, är 50 procent. 

Läs hela artikeln i SKOGEN 11/2019, tema Exoterna.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Vacker men inte så växtlig

  Kategorier: SKOGENs ledare, Björk
  Det finns 800 växter och djur som gillar ­björken. Ytterligare 800 älskar den! Och på senare årtionden har även vi människor fått upp ögonen igen för vår vita vän: Sedan 1950-talet har björken fördubblat sin volym i de svenska skogarna. I ungskogarna har den i dag samma virkesvolym som granen. Och sett till arealen breder den också ut sig.
 • Permitterade erbjuds gröna jobb

  Kategorier: LRF, gröna jobb, plantor
  Permitterade kan få jobb inom de gröna näringarna. 8 000 personer erbjuds arbete varav 3 000 inom skogsplantering, skriver LRF i ett förslag som lämnats till Tillväxtverket.
 • Annons
 • Virkesstudion #28 – Coronaspecial

  Kategorier: Virkesstudion #28
  I det nya avsnittet av Virkesstudion diskuteras hur den rådande coronakrisen påverkar skogsnäringen. 
 • ”Så når felaktigheter om avskogning söndagsbilagorna”

  SKOGENdebatt. Varje år publicerar WRI alarmerande siffror om avskogning som letar sig in i söndagsbilagorna i Sverige. Det är bara ett problem: Sifforna stämmer helt enkelt inte, skriver Reidar Persson, tankesmedjan Sifi.
 • Annons