Rätt lokal – då frodas douglas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Douglasgrankvist
Douglasgranens barr är mjuka, blanka och breda. Foto: LE Carlsson/SKOGENbild
Ett snabbväxande träd som ger bra virke – det finns flera skäl till att douglasgranen testas i ett stort odlings­försök i södra Sverige. På rätt lokal kan både tillväxt och överlevnad överraska.

Svenskt skogsbruk skulle bli sårbart om ­klimatförändringarna för med sig sjuk­domar som slår hårt mot något av våra två barrträdslag. Det är bakgrunden till forskningsprojektet som undersöker om douglasgranen kan komplettera vår egen gran och tall. 
Två varianter testas i svenska skogsmarker och båda har sitt ursprung i Nordamerika. Den ena är anpassad efter kustnära, mildare klimat. Den andra finns i kärvare inlandsklimat.

Annons
Annons

Ulf JohanssonUlf Johansson har utvärderat efter sex säsonger.Ulf Johansson som är försöksledare på enheten för skoglig fältforskning vid SLU:s försökspark Tönner­sjöheden har varit med sedan projektets början och deltagit i inventeringarna, varav den senaste gjordes efter sex tillväxtsäsonger. 
Han tycker att försöken är lovande, trots att douglas­gran kan vara svåretablerad på grund av sin känslighet för frost.
– Det handlar om att välja rätt. Inlandsvarianten passar bra i delar av Götaland med litet kärvare klimat. Kustvarianten kan användas på bördigare marker i mildare klimatlägen. 

Långt söderut, till exempel i Skåne passar kust­varianten bättre. 
– I Danmark, där man kommit längre med douglas än vi, används främst kustprovenienser, säger han.
I Sverige har plantor av douglasgran frostskadats både under höst och vår, vilket gett en lägre över­levnad.
– Vårsolen kan väcka plantan till liv, trots att marken fortfarande är frusen. Då kan den drabbas av frost­torka. Men den kan också råka illa ut om höstkylan kommer innan den hunnit bli ordentligt invintrad, ­förklarar Ulf Johansson.

Men det är framför allt kustdouglas som drabbas. ­Faktum är att inlandsvarianten hittills har klarat sig lika bra som vår egen gran med en genomsnittlig ­överlevnad på 70 procent. Kustvariantens överlevnad, däremot, är 50 procent. 

Läs hela artikeln i SKOGEN 11/2019, tema Exoterna.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Grangallrat

  Här gallras mot gnaget

  VILTSKADOR. I ett småländsk granbestånd pågår just nu ett experiment. Här gallras bara längs med varannan stickväg för att man ska kunna se om omfattningen av kronhjortens skador påverkas. 
 • Annons
 • Mellanskog gör rekordutdelning

  Mellanskog delar ut drygt 56 miljoner kronor till sina 26 000 medlemmar. Det är den högsta utdelningen i skogsägarföreningens historia.
 • Magnus Ekström

  Rotpost kan öka i vår

  SÄLJFORM. För några år sedan var marknaden för rotposter och leveransrotköp glödhet. Med sjunkande timmerpriser har den svalnat rejält, men kan kanske komma igång igen i vår, säger Magnus Ekström som är skogsrådgivare på Hushållningsällskapet.
 • Annons
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • Annons