Rätt lokal – då frodas douglas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Douglasgrankvist
Douglasgranens barr är mjuka, blanka och breda. Foto: LE Carlsson/SKOGENbild
Ett snabbväxande träd som ger bra virke – det finns flera skäl till att douglasgranen testas i ett stort odlings­försök i södra Sverige. På rätt lokal kan både tillväxt och överlevnad överraska.

Svenskt skogsbruk skulle bli sårbart om ­klimatförändringarna för med sig sjuk­domar som slår hårt mot något av våra två barrträdslag. Det är bakgrunden till forskningsprojektet som undersöker om douglasgranen kan komplettera vår egen gran och tall. 
Två varianter testas i svenska skogsmarker och båda har sitt ursprung i Nordamerika. Den ena är anpassad efter kustnära, mildare klimat. Den andra finns i kärvare inlandsklimat.

Annons
Annons

Ulf JohanssonUlf Johansson har utvärderat efter sex säsonger.Ulf Johansson som är försöksledare på enheten för skoglig fältforskning vid SLU:s försökspark Tönner­sjöheden har varit med sedan projektets början och deltagit i inventeringarna, varav den senaste gjordes efter sex tillväxtsäsonger. 
Han tycker att försöken är lovande, trots att douglas­gran kan vara svåretablerad på grund av sin känslighet för frost.
– Det handlar om att välja rätt. Inlandsvarianten passar bra i delar av Götaland med litet kärvare klimat. Kustvarianten kan användas på bördigare marker i mildare klimatlägen. 

Långt söderut, till exempel i Skåne passar kust­varianten bättre. 
– I Danmark, där man kommit längre med douglas än vi, används främst kustprovenienser, säger han.
I Sverige har plantor av douglasgran frostskadats både under höst och vår, vilket gett en lägre över­levnad.
– Vårsolen kan väcka plantan till liv, trots att marken fortfarande är frusen. Då kan den drabbas av frost­torka. Men den kan också råka illa ut om höstkylan kommer innan den hunnit bli ordentligt invintrad, ­förklarar Ulf Johansson.

Men det är framför allt kustdouglas som drabbas. ­Faktum är att inlandsvarianten hittills har klarat sig lika bra som vår egen gran med en genomsnittlig ­överlevnad på 70 procent. Kustvariantens överlevnad, däremot, är 50 procent. 

Läs hela artikeln i SKOGEN 11/2019, tema Exoterna.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Monteringshall Rottne

  Rottne siktar på dubbel kapacitet

  Kategorier: teknik, skogsmaskiner, Rottne
  MASKINER. Rottne Industri satsar på att om sex år kunna tillverka 300 skogsmaskiner per år i sin fabrik i orten Rottne norr om Växjö.
 • Annons
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Annons
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Annons