Rätt lokal – då frodas douglas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Douglasgrankvist
Douglasgranens barr är mjuka, blanka och breda. Foto: LE Carlsson/SKOGENbild
Ett snabbväxande träd som ger bra virke – det finns flera skäl till att douglasgranen testas i ett stort odlings­försök i södra Sverige. På rätt lokal kan både tillväxt och överlevnad överraska.

Svenskt skogsbruk skulle bli sårbart om ­klimatförändringarna för med sig sjuk­domar som slår hårt mot något av våra två barrträdslag. Det är bakgrunden till forskningsprojektet som undersöker om douglasgranen kan komplettera vår egen gran och tall. 
Två varianter testas i svenska skogsmarker och båda har sitt ursprung i Nordamerika. Den ena är anpassad efter kustnära, mildare klimat. Den andra finns i kärvare inlandsklimat.

Annons
Annons

Ulf JohanssonUlf Johansson har utvärderat efter sex säsonger.Ulf Johansson som är försöksledare på enheten för skoglig fältforskning vid SLU:s försökspark Tönner­sjöheden har varit med sedan projektets början och deltagit i inventeringarna, varav den senaste gjordes efter sex tillväxtsäsonger. 
Han tycker att försöken är lovande, trots att douglas­gran kan vara svåretablerad på grund av sin känslighet för frost.
– Det handlar om att välja rätt. Inlandsvarianten passar bra i delar av Götaland med litet kärvare klimat. Kustvarianten kan användas på bördigare marker i mildare klimatlägen. 

Långt söderut, till exempel i Skåne passar kust­varianten bättre. 
– I Danmark, där man kommit längre med douglas än vi, används främst kustprovenienser, säger han.
I Sverige har plantor av douglasgran frostskadats både under höst och vår, vilket gett en lägre över­levnad.
– Vårsolen kan väcka plantan till liv, trots att marken fortfarande är frusen. Då kan den drabbas av frost­torka. Men den kan också råka illa ut om höstkylan kommer innan den hunnit bli ordentligt invintrad, ­förklarar Ulf Johansson.

Men det är framför allt kustdouglas som drabbas. ­Faktum är att inlandsvarianten hittills har klarat sig lika bra som vår egen gran med en genomsnittlig ­överlevnad på 70 procent. Kustvariantens överlevnad, däremot, är 50 procent. 

Läs hela artikeln i SKOGEN 11/2019, tema Exoterna.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Annons
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Sveaskog höjer massavedspriser

  Nu höjer Sveaskog priserna på virke för andra gången i år.
 • Annons