”Rätt läge lyfta jämställdhet”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Annika Bergman
Annika Bergman efterlyser större tydlighet gentemot förövarna om att övergrepp aldrig kan tolereras.
METOO. Om inte branschen tar itu med gubbism och sexism är det bortkastat att driva rekry­teringskampanjer, säger Annika Bergman, initiativtagare till metoo-uppropet i de gröna näringarna.

Annika Bergman är lantbruks­företagare som jobbar med ledarskaps- och personalutveckling. För henne är jämställd­hetsproblematiken knappast ny. Hon har sedan länge varit ute och pratat om det här i skolorna.
– Då säger killarna att ”så där var det väl förr”. Men tjejerna känner igen sig och säger ”fortsätt prata om det här”.

Annons
Annons

Tusen personer skrev på uppropet och ett par hundra skrev ned vittnesmål när metoo-rörelsen nådde lantbruks- och skogs­sektorn. Berättelserna handlar dels om sexism av grövre slag, män som tafsar och som avslutar branschkonferensen med att nattetid försöka ta sig in på kvinnliga kollegors hotellrum. Dels om något som Annika Bergman kallar ”gubbism”, det vill säga en förminskande lilla gumman-attityd, en kultur där kvinnor behandlas annorlunda.
– Man blir ledsen och besviken. Att branschorganisationer gör rekryteringskampanjer är bortkastat om de nyexaminerade hamnar i en miljö som de uppfattar som gubbig, säger Annika Bergman.
När det gäller vittnesmål från den skogliga sektorn är det två saker som slår henne.
– Det ena är en sexism i kår­livet på SLU som gör att kvinnor inte känt sig välkomna där. Det andra är utsattheten hos kvinnor som jobbar ensamma med män på avlägsna platser. Här finns vittnesmål om obehagliga upplevelser, säger hon.

Metoo-uppropet inom de gröna näringarna startades inte för att hänga ut någon, det är Annika Bergman noga med att poängtera. Ingen ska kunna identifieras.
– Vi vill vara mycket mer framåtsyftande, öppna och moderna än så. Metoo har gjort att det är rätt läge att lyfta de här frågorna på arbetsplatser och i skolor. Jag vet av erfarenhet att det kan vara svårt att ­diskutera i ett akut läge, just när något hänt. Då styrs diskussionen av affekt och skam. Men nu hålls fönstret för värderings­frågor öppet, säger hon.
Hon tycker också att ledningspersoner ska vara väldigt tydliga med att ta ställning. 

På SLU, där de skogliga högskole­utbildningarna bedrivs, säger skolledningen att de nu ska skärpa det förebyggandet arbetet mot sexuella trakasserier. 
I en rektorsblogg, som prorektor Karin Holmgren hän­visar till, uppmanas skolans lärare och elever till uppmärksamhet kring osunda strukturer och kulturer på skolan. Rektorerna vill se en aktiv diskussion kring frågorna och påminner också om att skolan sedan länge har rutiner och regler för när någon drabbas.

Men Annika Bergman skulle vilja se ett tydligare budskap till förövarna, de som utsätter andra för sexism eller gubbism.
– Här är Sveriges överbefälhavare Micael Bydén ett föredöme. Han visar att det råder noll tolerans. I en film i sociala medier vänder han sig direkt till förövarna och säger att de inte har i Försvarsmakten att göra.

SKOGEN 12/2017

Fotnot: Metoo-uppropet inom de gröna näringarna kallas #skiljaagnarnafrånvetet. Det startades av Annika Bergman och Matilda von Rosen genom en länk hos Facebookgruppen Ruralista! Grönt är det nya svarta.

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Staten kan inte göra markägaren till motståndare”

  Centern föreslog nyligen att åldersgränsen för slutavverkning ska slopas. Det blev en tydlig markör för hur långt ifrån Miljöpartiet de står. Här förklarar Centern varför de anser att det behövs regellättnader, inte minst för att naturvården ska fungera.
 • Annons
 • "Varför är det så tyst om intensivodling?"

  Kategorier: debatt, Altinget
  Varför är det så tyst om intensivodling i kombination med ökade avsättningar för biologisk mångfald? Det undrar Nippe Hylander, Staffan Laestadius och Sten B Nilsson i en debattartikel i Altinget
 • ”Absurt tillåta skövling av skogar med fridlysta arter"

   I dag är det förbjudet för en individ att plocka fridlysta arter samtidigt som samma skogar får skövlas. Dessutom besöker myndigheterna endast fem procent av skogarna före avverkning. Det är absurt, anser Miljöpartiet.
 • Annons
 • Två män i sågskyddskläder ser på när träd fälls

  Naturvårdsgallring kan gynna mångfalden

  FORSKNING. Biobränsleuttag kan kombineras med naturvård. Ekprojektet har forskat kring naturvårdsgallring i ekrik blandskog i snart 20 år och visar att metoden kan gynna mångfalden.
 • Virkesstudion #18: ”Konkurrensutsätt virket”

  I det senaste avsnittet av Virkesstudion analyserar Carl Johan Moberg och Per Hedberg vilka effekter granbarkborren kommer att få på virkesmarknaden.
 • Annons