Rätt av Skogsstyrelsen att besluta om artskydd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Länsstyrelsen har det primära ansvaret men även Skogsstyrelsen har rätt att fatta beslut om artskyddsärenden i samband med avverkningar, visar en vägledande dom i de så kallade lavskrikemålen.

Domen kom i dag från mark- och miljööverdomstolen.

Annons
Annons

Själva sakfrågan, om fågelarten lavskrika ska påverka avverkningarna, ska nu avgöras i mark- och miljödomstolen.

– Domarna är färska och behöver analyseras, men jag konstaterar att domstolen tycker vi är behöriga att fatta beslut om det här. Det är bra att vi fått ett tydliggörande från högsta instans om hur ärendena ska hanteras framöver. Samtidigt får vi nu vänta ytterligare på besked i själva sakfrågan, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.

Mark- och miljööverdomstolen skriver i sin dom att det visserligen är länsstyrelsen som har det primära tillsynsansvaret när det gäller frågor om artskydd. Samtidigt är det tydligt i lagstiftningen, skriver domstolen, att även Skogsstyrelsen måste bevaka de här frågorna och då också beakta artskyddsförordningens fridlysningsbestämmelser inom ramen för sitt tillsynsuppdrag.

Under sommaren 2016 beslutade Skogsstyrelsen med stöd av miljöbalken att säga nej till fem avverkningsanmälningar från skogsägare i Gävleborg med hänsyn till att fågelarten lavskrika finns i områdena. Besluten var de första som Skogsstyrelsen fattade sedan de och Naturvårdsverket i juni förra året beslutade om gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogen.

Besluten överklagades av markägarna till mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt som i sina domar i oktober 2017 skrev att det är länsstyrelsen som ska fatta beslut, inte Skogsstyrelsen. Därmed avgjorde inte domstolen själva sakfrågan. I två av ärendena ändrade Skogsstyrelsen sin bedömning.

Domarna överklagades till högsta instans, mark och miljööverdomstolen, som i dag alltså kom med dom i de tre ärendena. Där framgår att mark- och miljödomstolen i Östersund ska avgöra själva sakfrågan, om förekomst av lavskrika i områdena ska påverka möjligheten att avverka där eller inte.

 

 

Publicerad:
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Annons
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • Annons
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Massafabrik

  Har botten gått ur massavedsmarknaden?

  Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
 • Annons