Rapport samlar hyggesfri kunskap 

4 mars På Halåsen i Jämtland har Skogsstyrelsen testat hyggesfria metoder i snart 20 år. Nu samlas erfarenheterna i en rapport.

Rapport samlar hyggesfri kunskap 
Genrebild: Bengt Ek.

Sammanställningen kan enligt myndigheten ge underlag för vidare diskussioner och försök kring hyggesfria metoder.  

– Dokumentationen ger fint underlag för dialog om olika metoder inom hyggesfritt skogsbruk och hur olika skötselåtgärder påverkar skogen, säger Carl Appelqvist som är skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen. 

Erfarenheterna bygger på försök på Skogsstyrelsens fastighet Halåsen i Jämtland där det finns tolv försöks- och demonstrationsområden, varav två är forskningsobjekt. Rapporten beskriver bland annat olika skötselmetoder som har testats på fastigheten. Ett exempel är en studie av hur marksvampar på verkades av två olika huggningar.  

Ett annat är en så kallad volymblädning, där en skog med granar i olika storlekar sköts med återkommande gallringar i huvudsak bland de större träden. Detta försök har visat fortsatt bra tillväxt och att ”inväxningen av små träd är tillräcklig för ett långsiktigt hållbart blädningsbruk”, skriver Skogsstyrelsen. 

– Även om kunskapsluckorna fortfarande är stora så har vi en grund att utgå ifrån i de mycket intressanta exempel på hyggesfritt skogsbruk som finns att besöka på Halåsen. Det ger oss en trygghet som rådgivare och kan höja nivån på diskussionerna vid rådgivning, kurser och utbildningar, säger Henrik Wikström, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och lokal förvaltare av Halåsenfastigheten, i ett pressmeddelande. 

Fastigheten Halåsen 1:1 ligger nordost om Östersund och är på cirka 390 hektar, varav 350 hektar är produktiv skogsmark. Skogsstyrelsen köpte den 1930 för att bedriva utbildningsverksamhet för skogsägare på. I dag ligger fokus främst på skötselförsök och demonstrationsytor.  

Till pressmeddelande och rapport

 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb