Räntan pressar skogspriser

25 januari Priset på skogsmark sjönk under förra året i nästan hela landet. I genomsnitt är det en nedgång med drygt fem procent jämfört med 2022, enligt statistik från Ludvig & Co.

Räntan pressar skogspriser
Foto: Jens Fältskog

När Ludvig & Co Fastighetsförmedling summerar 2023 års försäljningar av skogsmark på öppna marknaden är det första gången på många år som det märks en tydlig nedgång.

Statistiken visar att priset på skogsmark har sjunkit i nästan hela Sverige, med en genomsnittlig nedgång på 5,1 procent jämfört med 2022.

Största faktorn i den här utvecklingen, enligt företaget, är det höga ränteläget som ett resultat av Riksbankens återkommande höjningar av styrräntan.

Ludvig & Co redovisar i sin statistik Sverige indelat i tre delar; syd, mellan och norr. Prisnedgången är störst i syd med minus 6,9 procent, följt av minus 4,2 procent i norr. Mellansverige hamnar på minus 3,6 procent i genomsnitt.

Räknat på prisregionsnivå, tio regioner för hela riket, är siffrorna mer varierande med prisnedgångar på allt från en knapp procent till över 27 procents tapp. Det senare gäller skogsmark i region 4 som omfattar Stockholms- och Södermanlands län.

– Statistiken rimmar väl med den känsla vi fastighetsmäklare har som verkar i denna prisregion där statistiken visar störst nedgång. Prisnedgången har varit betydande, om än från tidigare väldigt höga nivåer. Fina välskötta fastigheter med god arrondering har dock inte påverkats i lika stor omfattning, säger Markus Helin som är marknadsområdeschef på Ludvig & Co Fastighetsförmedling i ett pressmeddelande.

Den enda uppmätta uppgången under 2023 var prisregion 7, Dalarna och Gävleborg. Här visar statistiken en uppgång med 4,1 procent jämfört med året innan.

Prisnedgångarna generellt började redan under hösten 2022 i Södra Sverige, med lägre aktivitet på fastighetsmarknaden och längre försäljningstider. Den accentuerades under 2023 och spred sig sakta först till mellersta Sverige och efter sommaren även till norra Sverige, som länge stod emot de högre marknadsräntorna. 

Framåt då? Här tror Ludvig & Co på stigande priser i det längre perspektivet, och kanske kommer vändningen redan under innevarande år. Det som talar för detta är sjunkande räntor och fortsatt ökande virkespriser. 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb