Räknar med hybridasp

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Jonas Wahlström
Jonas Wahlström har jobbat på Hagströmer & Qviberg. Nu handlar det om lövets ekonomi.
Förre finansmannen Jonas Wahlström storsatsar på energiskog med poppel och hybridasp. Han äger cirka 19000 hektar mark i Sverige, varav 14500 hektar är produktiv skog. Men nu ökar han andelen skog, och då med snabbväxande poppel och hybridasp. Det ger bäst avkastning på de bördiga markerna, anser han.
Du satsar i ditt bolag AB Hvalfisken sedan flera år på energiskog med poppel och hybridasp. Varför är det är en bra affär?
–Min bedömning är att vi kommer att ha god avsättning för poppeln om cirka 20 år, antingen som konstruktionsvirke eller till energiverken. De stora politiska satsningar som lett till den stora utbyggnaden av bioenergi kommer att sluka råvara.
 
Men ni räknar med att sälja en del av poppeln eller hybridaspen som timmer?
–Nej, egentligen räknar vi med att sälja allt som energived. Skulle det bli timmer får det bli som en glad överraskning.
 
Ni gödslar inte?
–Enligt våra rådgivare finns det så pass mycket lagrad gödsel i markerna att de räknar med att man kan ha två fulla cykler med energiskog utan att behöva gödsla. Alltså två gånger 20 år. Men vi har erfarenhet av gödsling på åkerplaneringar med björk – det har gett väldigt goda resultat. Min bedömning är att poppel bör svara väldigt bra på en till två gödselgivor under omloppstiden.
 
Har planteringarna motsvarat dina förväntningar?
–När vi väl förstod hur vi skulle säkerställa etableringen har allt gått bättre än vi trott. Nu hägnar vi allt.
–Första årets planteringar slutade med kaos. Vi gjorde en stor felbedömning i betestrycket på hybridaspen. Dessutom visade sig ogräset vara en svår fiende. Det senaste året har vi lärt oss att det inte heller går att göra små planteringar med poppel. Betes-trycket blir ett problem.
 
Har det varit svårt att hitta bra plantmaterial?
–Henrik Söderberg, som är ansvarig för skogsförvaltningen, har varit duktig på att hitta leverantörer. Det finns få plantor av den nya sorten av poppel Ekebo. Men på sorten Op 42 har det varit god tillgång.
 
Vilka misstag har ni gjort?
–Stängsla alltid hybridaspen! Stränglägg och ordna med mekaniskt skydd mot ogräs, papper eller plast. Gör stora planteringar med poppel.
 
Men de här trädslagen är trots allt lite av en chansning?
–Om det skulle visa sig att det blir en dålig ekonomisk affär så har vi ändå gjort en fantastisk insats för miljön. Dels är det ju inte så vanligt med rena lövskogar, dels binder skogen koldioxid på ett annat sätt än åkermarken – och en del kväve. I sådana fall får vi se det som att vi betalat tillbaka en del av den miljöskuld som vår generation har orsakat.
 
Text: Pierre Kjellin
Foto: Claes-Göran Flinck/DI

 
 
AB Hvalfiskens planteringar:

Anläggningskostnad 20 000–30 000 kr/ha beroende på ytans storlek mm. Kostnaden har sjunkit varje år tack vare förbättringsåtgärder och utveckling av egna maskiner.
Företaget har hittills anlagt energiskog i Valdemarsvik (2009–2012), Söderköping (2010), Trosa (2011) och Hedensberg, Västerås kommun (2012).

 
SKOGEN 8/2013
 
 
Publicerad:
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • Annons
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Annons
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • Annons