Räkna ut hur popplarna tar sig

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Stubbskott växer bra. Redan efter fem år har har de vuxit till mindre träd. Foto: Birger Hjelm
Stubbskott växer bra. Redan efter fem år har har de vuxit till mindre träd. Foto: Birger Hjelm
Birger Hjelm, forskare på SLU, har tagit fram statistiska modeller för att beräkna volym och biomassa för poppelträd.

Odlingen av poppel är ganska begränsad, det handlar om cirka tusen hektar i landet. Men intresset kan komma att öka, främst tack vare behovet av biobränsle.

Annons
Annons

Birger Hjelm – Det är viktigt att det finns tillförlitliga metoder för att beräkna volym och biomassa från de här planteringarna, säger Birger Hjelm. 
 
Hans modell, som egentligen är fyra stycken, består av matematiska funktioner för att beräkna stammarnas avsmalning, volym och höjd samt stubb- och rotbiomassa. De kan användas för att förutse tillväxten och planera skötseln.
Funktionerna ingår i hans nyligen publicerade doktorsavhandling på SLU. 
– Modellerna är inte bara teoretiska produkter, utan går att använda i praktisk verksamhet, berättar Birger och fortsätter.
– Poppel är bäst lämpad för produktion på åkermark, men planteringarna har etablerats på skogsmark, bland annat efter stormen Gudrun. Det finns alltså ett intresse för mindre stormkänsliga trädslag att använda på skogsmark. Så vi har planer på att testa om modellerna kan användas på lämpliga ståndorter även där. 
 
– I Sverige har poppelvirket huvudsakligen sålts som biobränsle. 
– Men i länder som odlat  poppel sen länge används även sortiment av grövre dimensioner till massaved och till exempel till plywood, faner och tändstickstimmer. 
– Att det finns möjlighet att utnyttja fler sortiment från en poppelplantering kan vara ett ekonomiskt incitament för markägare att investera i snabbväxande poppelodlingar. Det har ännu inte utarbetats en sortimentsstandard för poppel i Sverige och då kan vår avsmalningsfunktion vara ett hjälpmedel för att beräkna stamandel för de olika sortimenten.
 
– Vissa poppelkloner skjuter många stubbskott efter avverkning och ger lovande produktion även i den generationen. Därför har forskargruppen jag jobbat med utvecklat en modell som beräknar biomassa från poppelns stubbskott, säger Birger. 
– Man kan se de modeller vi har utvecklat, inklusive de som ingår i min avhandling, som ett slags verktygslåda för beräkning av volym och biomassa för poppel på åkermark i Sverige. 
 
SKOGEN 3/2015
 

Rapportera. Birger Hjelm och hans grupp behöver fältdata i kommande projekt. Om du odlar poppel på skogsmark och vill vara med mailar du till Birger [dot] Hjelm [at] slu [dot] se

Publicerad:
Bild för Karin Bernle
Karin Bernle
Frilansjournalist
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • Annons
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Annons
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • Annons