Räkna med mer barkborreskador

20 november 2006 Tusentals skogsägare går i väntans tider — Hur allvarliga kommer barkborreangreppen att bli under 2007? Och vad kan man göra för att minska angreppen, frågar de sig?

Räkna med mer barkborreskador

Skogsägarna får vänta på svar. Att det är näst intill omöjligt att förutse utvecklingen stod klart vid gårdagens SLU-konferens Gudrun och insekterna. Men räkna med att det blir värre angrepp än i år.

Blir sommaren normal kan skogsbruket räkna med mellan 1 till 5 miljoner kubikmeter barkborreskadat virke. Blir det ännu en torr sommar kan mängden öka till mellan 5 och 10 miljoner kubikmeter.

Skadeutvecklingen beror på vädret, hur mycket virke som ligger kvar i skogen, hur motståndskraftga träden är och hur effektiva motåtgärder som säts in.

Professor Bo Långström, SLU kommenterade olika möjliga motåtgärder:

Vänta och hoppas att det gör över av sig själv — En dålig strategi som bör strykas från listan.

Sök och plock — Det är det enda jag är säker på att det fungerar. Fortsätt med det. Det är den enda rekommendation jag kommer att lämna i det här läget. Så länge det finns angripet virke är det värt att plocka ut. Senast sista april ska det ut ur skogen.

Fångstvirke och fångstträd med och utan insekticider — Här vet vi inte hur vi ska agera. Jag vill inte rekommendera fångstvirke utan feromoner. Feromoner plus insekticidbehandling ökar fångsten något. Men
metoden är kontroversiell och tveksam av miljöskäl. Vi behöver diskutera mer.

Feromonfällor i större eller mindre skala — Det är en osäker investering. Fällorna behöver diskuteras ingående. Frågan är om tåget redan har gått, vi kanske skulle ha behövt fällorna redan i somras. Kunskapsläget är uselt och kräver storskaliga försök

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb