Raka svar om skogens framtid

21 maj 2015 Vad tror Sveriges största skogsägare om möjligheterna för den svenska skogen? Per-Olof Wedin, vd för Sveaskog, svarade öppenhjärtigt på medlemmarnas frågor.

Raka svar om skogens framtid

En rekordfull sal med medlemmar från Ladviks Skogsbrukarklubb och Föreningen Skogen samlades en snöig februarikväll för att få svar. Per-Olof Wedin berättade vad han såg för trender i efterfrågan.
– Sågade trävaror, massa och papper har länge varit de stora produkterna. Men under de senaste åren har vi sett hur ”pappersätande paddor” har fått tidningspappersproduktionen att rasa. Samtidigt har kartong-industrin klarat sig bra tack vare ökad e-handel.

Skogen kommer att spela en allt viktigare roll i omställningen till ett mera hållbart samhälle. Men övergången kommer att ta tid, spår Per-Olof Wedin.
– Allt man kan göra av olja kan man även göra av tall, men processerna är dyra och komplicerade, konstaterade Per-Olof Wedin. Ingen aktör är beredd att gå i bräschen och driva utvecklingen. Först blir aldrig bäst.

Den storskaliga produktionen kommer igång först i steg två när färdiga lösningar finns på plats. SunPine, där Sveaskog är en av flera delägare, är först i världen med att utvinna biodiesel ur massabrukens restprodukt tall-olja. SunPine tillverkar idag två procent av Sveriges diesel. Om landet ska bli en ledande aktör på detta område kan det vara nödvändigt med uppskalningspengar från staten.

Det byggs alltmer storskaligt i trä såväl i Sverige som EU. Klimat- och miljöargumenten börjar få genomslag runt om i kommunerna, hos arkitekter och stora beställare. 
Per-Olof Wedin tror att skogsbruket kommer att ha en fortsatt viktig ställning. Det finns krafter i Sverige som verkar för att skydda fler och större skogsområden, men klimatförändringarna talar för ett fortsatt aktivt skogsbruk.
 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb