Råge på lasset spar miljön

28 december 2007 Branschen ska undersöka möjligheten att öka lastvolymen på svenska virkesfordon.

Det sker på utvalda vägar i ett nytt projekt som drivs av Skogforsk, Vägverket, skogsföretag, fordonstillverkare och åkeriföretag. Minskade koldioxidutsläpp, lägre transportkostnader, mindre vägslitage och ökad trafiksäkerhet är några förväntade effekter.

— Kraven på virkestransporter med låga koldioxidutsläpp har accentuerats. Samtidigt har skogsbrukets transportkostnader ökat stadigt med 1-2 procent per år de senaste tio åren. Enbart bränslekostnaden utgör idag hela 35 procent av transportkostnaden, säger Claes Löfroth, forskare på forskningsinstitutet Skogforsk.

Tomas Lindberg tomas@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb