DEBATT.

”Rädslan förtar glädjen”

20 oktober 2017 Det förslag som skapar mest ångest i översynen av skogsvårdslagstiftningen är möjligheten för miljöorganisationer att överklaga Skogsstyrelsens beslut om avverkningar. Rädslan för problem förtar glädjen att äga skog, skriver ATL:s ledarskribent Tord Karlsson.

Argumentet är att Århuskonventionen, som Sverige har undertecknat, ska ge allmänheten tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Utredaren har då bedömt att skogsavverkning är en miljöfråga och att allmänheten utgörs av miljöorganisationer.

Normalt kan beslut överklagas av den som berörs. Men inte i detta fall, med allmänheten som alibi sopas det argumentet bort.

Dessutom slår utredaren fast att en miljöorganisations rätt att överklaga inte strider mot äganderätten.

Det här skapar en osäkerhet för landets 300 000 privata skogsägare som påverkar hur man ser på sin skog. Rädslan för problem förtar glädjen över att äga skog, skriver Tord Karilsson.

Läs ledaren i ATL

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb