Pyrrhusseger för danska julgransodlare

11 februari 2008 Danska leverantörer av julgranar till Europas hem blev de stora vinnarna i jul. Man hade lyckats nå ut ordentligt med budskapet att det var brist på granar. Således var alla julfirare redan beredda på att betala ett högt pris. Dessutom nöjde sig många kunder tacksamt med fula granar.

Och sådana fanns det gott om. I Danmark dammsögs plantagerna på granar av låg kvalitet.

Följden blir att kunderna inför nästa jul är misstänksamma. ”Det blev ju inte ont om gran. Dessutom är julgranarna dåliga.”

En tröst är att landets dåliga granar är utrensade inför nästa år.

Läs artikeln av Michael Gehlert på Skovdyrkernes hemsida»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb