Putte hittade 1500 nya arter

29 maj 2008 Ett forskningsprogram i Finland har lett till att man hittat 1500 nya arter för landet. 185 av dem var nya för världen.

Forskningsprogrammet, som heter Putte, har nyligen avslutats. Det har lett både till krav på ökat naturskydd - och på minskat.

– Ingen av dessa slutsatser följer automatiskt av upptäckterna, säger Mikko Kuusinen på miljödepartementet. Men mer kunskap gör att naturskyddet kan planeras mer effektivt. Putte visar också att Finland är ett av de mycket få länder i världen där man åtminstone i princip kan få utförlig information om naturen och dess arter.

Projektets koordinator, Aino Juslén säger till forest.fi att alla arter inte nödvändigtvis är hotade bara för att ingen har upptäckt dem tidigare.

– Det är ganska givet att man hittar de vanligaste arterna först, säger hon. Visst är somliga av de nyfunna arterna hotade, och upptäckterna kan leda till mer precisa insatser. Men insatser för de arter som redan är kända kan mycket väl även gynna dessa nyfunna.

Andelen hotade arter som finns i skogsmark minskar. Det beror på att man hittat fler i jordbrukslandskapet. Många av de trängda skogsarterna hör hemma på näringsrik mark, så kallad högörtsmark. Det ligger i linje med tidigare erfarenheter: det är de bördiga skogarna som avverkats och blivit jordbruksmark.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb